• Úvod
  • Evropská Unie
  • Česká republika neplní doporučení proti korupci v justici a politice

Česká republika neplní doporučení proti korupci v justici a politice

Datum: 1.3.2019

Protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO) uvedla, že Česká republika stále nedokázala uvést do praxe žádné ze 14 protikorupčních opatření, které se zaměřují na efektivnější boj s uplácením v politice a v justici. Praha má do konce června předložit GRECO zprávu o stavu zavádění jednotlivých opatření.

V dokumentu pro Českou republiku GRECO uvedlo, že současná velmi nízká úroveň plnění doporučených opatření je celkově neuspokojivá. Skupina požaduje, aby ČR zajistilo větší transparentnost práce poslanců a senátorů. Zatím i české úřady nesplnily doporučení skupiny ohledně zveřejňování záznamů o zasedáních parlamentních výborů a ani nezavedly kodex přístupného jednání zákonodárců včetně závazných pravidel týkajících se přijímání darů či výhod.

Na druhou stranu se podle skupiny GRECO podařilo zavést majetková přiznání zákonodárců a zlepšit dohled nad tím, zda nejsou ve střetu zájmů.

Na závěr zprávy skupiny GRECO bylo uvedeno, že zákonodárci a politické strany v České republice jsou vnímáni velmi negativně. Je tedy pro ČR zásadní, aby podnikla rozhodné kroky a podnítila rozšíření etického chování a morální integrity mezi politiky a zlepšila důvěru veřejnosti ve volené zástupce.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme