• Úvod
  • Evropská Unie
  • Česká republika má nejnižší rozdíly v příjmu bohatých a chudých

Česká republika má nejnižší rozdíly v příjmu bohatých a chudých

Datum: 4.3.2019

Evropská komise představila zprávu ohledně příjmové nerovnosti. Příjmová nerovnost v České republice je nízká a od roku 2005 se příliš nemění. Reálný disponibilní příjem domácností jednotlivých příjmových skupin se zvyšoval většinou vyrovnaně. Nízká nerovnost je výsledkem rovnoměrně rozdělených tržních příjmů před zdaněním a sociálními transfery.

Česká republika tak společně se Slovinskem patří mezi státy s nejnižšími příjmovými nerovnostmi. Příjmy pětiny nejbohatších a nejchudších se liší 3,4x. Nejvyšší rozdíl panuje v Bulharsku, více než osminásobný.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme