Belize vyškrtnuto z „blacklistu“ daňových rájů

Datum: 18.11.2019

Začátkem letošního listopadu Evropská unie vyjmula Belize z blacklistu tzv. daňových rájů. Dle názoru EU již tamní vláda dostatečně reformovala své daňové předpisy, a to především ve vztahu k zahraničním společnostem. Navržené daňové reformy Belize slíbilo zavést do konce roku 2018 a vzhledem k faktu, že se tak v rámci slíbené doby nestalo, jeho pozice na blacklistu daňových rájů setrvávala.

Belize však nadále zůstává na tzv. šedé listině, v rámci které jsou bedlivě monitorovány takové jurisdikce, které přislíbily novou právní úpravu, avšak dosud ji nezavedly. Z tohoto seznamu se dostane ve chvíli, kdy nově schválené zákony vstoupí v účinnost.

V současné době tak na seznamu daňových rájů zůstává Americká Samoa, Fidži, Guam, Omán, Samoa, Trinidad a Tobago, Americké Panenské ostrovy a Vanuatu. Z šedé listiny byla vyškrtnuta Severní Makedonie. Nevýhody pramenící z postavení na blacklistu či šedé listině jsou mnohé. Mezi ty znatelnější se řadí zmražení příspěvků těmto zemím z fondů EU, tendence k omezování obchodů členských států právě s těmito jurisdikcemi či různá restriktivní opatření v rámci mezinárodního styku.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme