Státní zakázky dostává v Británii 2/3 firem se sídlem v daňovém ráji

Datum: 18.11.2019

Dle posledních zpráv výzkumného institutu Demos (který se zabývá statistikami v oblasti veřejné správy) skoro tři čtvrtiny (24 z 35) strategických dodavatelů vlády Velké Británie má svá sídla v různých offshore jurisdikcích. Každá z těchto společností přitom obdržela státní zakázky v celkové hodnotě nejméně 100 milionů liber. Celkový obnos takových kontraktů pak činí zhruba pětinu všech veřejných zakázek Velké Británie. Nutno však dodat, že mezi offshore jurisdikce v tomto případě Demos řadí jak země, které jsou na tzv. blacklistu EU, tak i země na tzv. šedé listině.

Dle odhadů OECD je celosvětově ročně zhruba 100-240 miliard dolarů ztraceno na dani v rámci skutečnosti, že mnoho společností sídlí v daňových rájích. Veřejné zakázky jsou britský vládní největší výdaj. Jeho celková výše je přibližně 284 miliard liber. Z 25 společností, které uzavírají velké státní zakázky s britskou vládou a zároveň mají sídlo v daňových rájích, 20 z nich mezi lety 2011 – 2017 obdrželo za plnění z těchto zakázek zhruba 41 miliard liber.

Už dlouho v Británii panují snahy o nastavení zakázkových podmínek tak, aby byly pro soutěžitele mající sídlo v offshore jurisdikcích nevýhodné. Britská vláda však zatím tyto tendence v širším měřítku potlačuje. V praxi jsou totiž soutěžitelé mající sídlo v daňových rájích díky nižšímu daňovému zatížení schopni nabídnout zakázkovou cenu pro zadavatele výhodnější oproti jejich konkurenci trvale sídlící na Britských ostrovech.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme