BankID Sign se přibližuje elektronickému podpisu

Datum: 13.10.2021

Od začátku letošního roku funguje v rámci elektronické komunikace se správními orgány tzv. bankovní identita (bankami nazývaná BankID). Jedná se o prostředek, s nímž je za pomoci údajů, používaných pro internetové bankovnictví, možné přihlásit se i do řady portálů státní správy – např. Moje daně, ePortál České správy sociálního zabezpečení, ale například i k eReceptu.

Potenciálu tohoto prostředku (jelikož internetové bankovnictví je již dostatečně zaužívané, inklinuje k němu veřejnost více než k elektronickému podpisu) si již od jara všímají banky a některé velké společnosti, zabývající se poskytováním služeb (z těch největších jde např. o ČEZ a Pražskou plynárenskou). Pět milionů klientů, kteří si službu BankID u své banky aktivovali, může nyní v rámci komunikace (respektive přístupu do systému) se společnostmi, které BankID podporují, používat právě tyto přístupové údaje.

Česká spořitelna (k níž se zřejmě v řádu týdnů přidají další banky) jde nyní ještě dál a zavádí službu BankID Sign. Ta je ekvivalentem elektronického podpisu a bude ji možno použít v případě, kdy službu podporuje jak banka, tak konkrétní společnost, u níž má být dokument elektronicky podepsán. Coby levnější a uživatelskému povědomí přístupnější bude zajímavé sledovat, zda se BankID Sign rozšíří stejně masově, jako BankID samotné.

 


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme