• Úvod
  • Kryptoměny
  • AmityAge Mining Farm používá k těžbě bitcoinu bioplyn z hnoje

AmityAge Mining Farm používá k těžbě bitcoinu bioplyn z hnoje

Datum: 1.4.2022

Z lejna bič neupleteš, praví prastaré přísloví. Stejně tak ve světě kryptoměn běžně užívané označení pro pochybnou kryptoměnu, tzv. shitcoin, v sobě skrývá anglické slovo pro zmíněný odpadní materiál. Přišel nyní čas revidovat jak kryptoměnový žargon, tak lidovou slovesnost?

Mineři z AmityAge Mining Farm se zaměřili v posledním roce na stále více palčivou otázku energetické náročnosti těžby kryptoměn. Vedle dopadů těžby paliva, potřebného k výrobě energie, na životní prostředí, je aktuální také otázka omezených zásob fosilních paliv. Dle obecného povědomí jsou řešením klasické obnovitelné zdroje, zejména větrná, vodní, popřípadě geotermální energie. AmityAge ovšem posouvá řešení problému na novou úroveň a volí palivo, jehož zásoba je přímo vázána ani ne na životní prostředí, jako spíše život samotný.

Jejich těžební zařízení využívá jako palivo bioplyn, generovaný z hnoje, který ve speciálních silech podléhá řízené fermentaci. Dle pana Dušana Matušky, jednoho ze zakladatelů miningové farmy, v sobě právě toto palivo spojuje klíčové požadavky pro urychlení přechodu na ekologickou těžbu kryptoměn. Kromě zřejmého ekologického benefitu (odpadním materiálem z těžby je především teplo, pro nějž není obtížné najít využití) je totiž hnůj z podstaty věci nejen obnovitelným, ale i spolehlivě dostupným zdrojem. Uvažme, že západní civilizace, ač jsou dnes stále více slyšet i odlišné názory, v dohledné době jistě nepřejde na striktní veganství. Stejně tak denní režim dobytka, na rozdíl od síly větru, je poměrně monotónní.

Ve světle energetické krize posledního půlroku i závislosti na palivech ze zahraničí je odpověď na otázku energetické soběstačnosti žádoucí jako pomyslná jehla v kupce sena. Co když ovšem žádná jehla není a odpovědí je, alespoň v případě miningu, namísto kupky sena právě kupa hnoje?


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme