Zrušení superhrubé mzdy v číslech

Datum: 16.8.2020

Pomalu se blíží volby do Poslanecké sněmovny, a tak mandátůchtivé strany oprašují pro voliče zajímavé návrhy, které dříve neprošly. Odhlédnuvši od finančních injekcí reagujících na pandemii Covid-19 je posledním losem taženým z předvolebního loterijního bubnu zrušení superhrubé mzdy, respektive výpočtu daňového základu z ní – s návrhem, který v minulosti blokovalo právě ANO, nyní přichází kabinet premiéra Babiše. Pojďme se na následujících řádcích blíže podívat na propozice projednávaného návrhu.

V tuto chvíli se daňový základ počítá z tzv. superhrubé mzdy, tedy součtu hrubé mzdy, příspěvku na zdravotní a sociální pojištění. Z onoho součtu se pak odvádí 15 % na dani z příjmů (pro účely přehlednosti nyní nezohledňujeme slevy na dani, pouze tu základní, dopadající na všechny poplatníky bez rozdílu). Podle aktuálního návrhu by se mělo nově počítat 15 % z hrubé mzdy, tedy z nezanedbatelně nižší částky – zaměstnanci s průměrnou mzdou by tak každý měsíc zůstalo 1700 Kč měsíčně.

V úvahu připadá také zrušení superhrubé mzdy za současného zvýšení daňové sazby z 15 na 19 % – za tuto variantu se staví ministryně Schillerová. Rozdíl pro daňové poplatníky by tedy nebyl tak markantní, ve výsledku by si však ten, kdo vydělává průměrnou mzdu, polepšil alespoň o 1 %, což při průměrné mzdě dělá přibližně 300 Kč měsíčně.

Otázkou zůstává, kde chtějí zákonodárci na tuto dobrou zprávu pro rozpočet domácností vzít – státní kasa by takto ročně přišla o 90 mld. Kč. Ano, domácnosti, které by díky nově zmnoženým prostředkům více utrácely, by tuto ztrátu mohly nezanedbatelně snížit, jistě však ne zcela dorovnat. Odkud se vezmou prostředky na tento předvolební dárek, jak snížení superhrubé mzdy jiné informační zdroje rády nazývají? Odpověď se pravděpodobně skrývá ve zvýšení jiných daní nebo v horším případě v dluhu pro další generaci; bližší pohled na ostří tohoto Damoklova meče však poskytne až další jednání o návrhu. Lze se nicméně domnívat, že ještě uslyšíme o dani z přidané hodnoty a daních spotřebních. Také je ve hře progresivní zdanění – více o něm čtěte v dalším článku.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme