Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Datum: 10.7.2020

Poslanecká sněmovna včera drtivou většinou 187 hlasů přítomných poslanců schválila připravovaný návrh, jímž se ruší daň z nabytí nemovitosti. Takovýto scénář se vzhledem k vývoji jednání o zrušení této daně dal očekávat. Pro leckoho však může být překvapením, že se současně s daní z nabytí nemovitosti nezrušila i možnost daňových odpočtů.

Ty totiž měly být původně zrušeny, aby nahradily oněch 14 miliard, které do státní kasy ročně přivedla daň z nabytí nemovitosti. Ministryně financí, Alena Schillerová, se o odpočtech opakovaně vyjádřila jako o nespravedlivé výjimce. Podle jejího názoru odpočty znevýhodňovaly ty, kteří nákup nemovitosti nefinancovali úvěrem, ale z vlastních úspor či například z peněz od rodičů. Uvažme, že daň z nabytí se týkala pouze některých nemovitostí; vyňaty z její působnosti byly novostavby, nemovitosti nabyté darem atd. Naproti tomu odpočty úroků se týkaly všech nemovitostí financovaných prostřednictvím hypotéky. Bylo tedy diskutabilní, zda takováto „směna“ ve výsledku nevydělá státu více. Zjevně i z tohoto důvodu se nakonec poslanci rozhodli odpočty zachovat a pouze snížit jejich pomyslný strop. Maximální možná částka, kterou nyní bude možno ročně odečíst z daně, byla snížena z 300 000 Kč na 150 000 Kč.

Ačkoli návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti už byl v minulých letech ve Sněmovně diskutován, je logické, že k němu došlo právě teď. Po pandemii Covid-19 upadl trh s realitami do recese a je třeba jej opět nastartovat.

Co tedy novela, pokud projde i přes Senát a prezidenta (což je více než pravděpodobné), přinese? Nabude účinnosti zpětně – kdokoli, kdo v souvislosti s převodem dokončil vklad na do katastru nemovitostí v prosinci 2019, už daň nezaplatí. Pokud už daň zaplatil, na žádost mu přeplatek na dani bude vrácen. V neposlední řadě obsahuje novela také prodloužení časového testu – institutu bránícího spekulativnímu nákupu nemovitostí. Původně tento test spočíval v nutnosti zaplatit daň z příjmu při prodeji nemovitosti, pokud tato byla prodána po méně než pěti letech od nákupu. Nyní se tato perioda, po kterou je nutné nemovitost držet (pokud v ní majitel alespoň dva roky nebydlí), prodlužuje na deset let. Toto prodloužení časového testu se na rozdíl od zrušení daně z nabytí nemovitosti vztahuje pouze na nemovitosti nabyté po 1.1.2021.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme