Značný pokles důvěry v ekonomiku mezi podnikateli i spotřebiteli.

Datum: 27.4.2020

Současný stav ekonomiky má negativní dopad na mnoho odvětví. Příkladem budiž cestovní ruch, výroba celkově, bankovní sektor nebo třeba realitní trh. Ve své podstatě však současná krize postihla celou společnost.

Výše uvedené skutečnosti mají za následek propad důvěry občanů České republiky v tuzemskou ekonomiku. Hodnota tohoto ukazatele se propadla na nejnižší hranici za posledních více než 10 let, a to tak, že je srovnatelná s rokem 2009, kdy vrcholila ekonomická krize. Některé ukazatele přitom spadly až na hodnoty rovny roku 2003. Velký propad důvěry zažívá česká ekonomika jak mezi spotřebiteli, tak podnikateli. Je však třeba zdůraznit, že o něco více poklesla celková hodnota důvěry v ekonomiku mezi podnikateli.

Mezi podnikateli je ekonomický skepticismus zapříčiněn převážně masivním úbytkem poptávky a s tím spojenou ztrátovostí jak jejich vlastního, tak národního hospodářského sektoru jako celku. Dalším problémem je pak nedostatek zaměstnanců. Totiž uzavření hranic vedlo k odlivu velkého množství zahraniční pracovní síly, která je např. pro oblast stavebnictví klíčová. Optimistické však nejsou zatím ani výhledy do budoucna, kdy se očekává obecný pokles poptávky (jak tuzemské, tak zahraniční), a tak i po zmírnění současného bezprecedentního stavu budou mezi mnohými podnikateli ekonomické potíže nejspíš nadále pokračovat.

Spotřebitelé se pak především bojí o práci, zhoršení svého finančního postavení či např. nevýhodných úvěrových možností. Banky totiž vzhledem k současné situaci poskytují méně finančních prostředků oproti vyšším hodnotám zastavovaných nemovitostí. V takovém případě se tak pravděpodobně spotřebitelé nepohrnou do nákupů spotřebního zboží či pořizování větších investic. To může být pro ekonomiku obecně značný problém

V tuto chvíli tak úroveň ekonomické důvěry pravděpodobně dosáhla svého dna. V příštích měsících by se dle odhadů analytiků měla tato hodnota opět zvyšovat. Sice existují stále šance na to, že tomu tak nebude, ale ty jsou v tuto chvíli vcelku malé. Dřívější rozvolňování státních restrikcí by tak mělo přinést prvotní impuls pro oživení ekonomiky o něco dříve, což by podnikatelovu i spotřebitelovu důvěru v ní mělo značně posílit.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme