• Úvod
  • Založení obchodní společnosti

Založení obchodní společnosti

Obchodní společnost je sdružení dvou nebo více podnikatelů k provozování podnikatelské činnosti pod společným obchodním názvem. Takovou společnost ale může založit i jediná osoba. Založení obchodní společnosti musí být zakotveno v písemně uzavřené společenské smlouvě nebo zakladatelské listině. Právo obchodních společností v současné době upravuje nový občanský zákoník, a především zákon o obchodních korporacích.

Vznik probíhá ve dvou etapách. V první etapě dochází k sepsání společenské smlouvy, respektive zakladatelské listiny v případě jednočlenné struktury. Tím je společnost založena. Druhá etapa spočívá v zápisu obchodní společnosti do obchodního rejstříku. Teprve dnem zápisu do obchodního rejstříku společnost vzniká jako právnická osoba. Nově může zápis do obchodního rejstříku provést i přímo notář.

Zakládání obchodní společnosti

Ještě před vznikem společnosti musí obchodní společnost získat podnikatelské oprávnění, a to buď živnostenské, nebo jiné. Je třeba, aby každá společnost měla již při zakládání určené sídlo. Nezbytným prvkem každé společnosti je také její obchodní firma neboli jméno, pod kterým je obchodní společnost zapsána do obchodního rejstříku. Každý typ takové společnosti má stanoven dodatek označující její právní formu (a.s., s.r.o. apod.), který je ze zákona součástí obchodní firmy.

V případě zakládání kapitálové společnosti, tedy společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti musí mít společenská smlouva formu veřejné listiny, typicky notářského zápisu. Definičním znakem kapitálových společností je tvorba základního kapitálu. Ten představuje hodnotu vkladů společníků do společnosti a vyjadřuje tak jejich majetkovou účast. Zakladatelé proto při zakládání společnosti pověří určitou osobu správou těchto vkladů. Správcem vkladů může být i jeden ze zakladatelů.

založení též může zakladatel zmocnit na základě speciální plné moci svého obecného zmocněnce nebo advokáta. V takovém případě musí být na plné moci podpis zakladatele – zmocnitele úředně ověřen.

Parker & Hill Vám při založení obchodní společnosti pomůže. Je možné si zakoupit již hotovou společnost (ready-made společnost) a podstatně zkrátit čas, který byste věnovali procesu založení. V případě Vašich speciálních požadavků Vám založíme obchodní společnost přesně dle Vašich představ.

Nebo jen hledáte vhodné sídlo pro Vaši obchodní společnost? Veškerý kompletní servis ohledně společností najdete u Parker & Hill. Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme. 

založení obchodní společnosti

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme