• Úvod
  • Založení kapitálové společnosti

Založení kapitálové společnosti

Kapitálová společnost je jedním z druhů obchodní společnosti. Obchodní společnost lze, co se týká základního dělení, rozdělit na osobní společnosti a společnosti kapitálové. Osobní společnosti jsou typem společností, ve kterých je společník či společníci. Je-li jich více, vykonávají činnost osobně či prostřednictvím svých osobních vlastností.

V rámci osobních společností řídí a jednají za společnost přímo společníci, což je významný rozdíl oproti kapitálovým společnostem. V rámci kapitálových společností totiž řídí společnost statutární orgán. Tím může být v případě společnosti s ručením omezeným jednatel, či představenstvo u společnosti akciové.

Statutární orgán také vystupuje a jedná jménem společnosti a společníci se podílejí na společnosti pouze svým vkladem. Dalším významným rozdílem je ručení společníků za závazky společnosti, kdy v případě osobních společností ručí společníci za závazky společnosti celým svým majetkem společně a nerozdílně. Podívejme se tedy společně jak na založení kapitálové společnosti.

Jak funguje kapitálová společnost?

V kapitálové společnosti je ručení společníků omezeno, resp. společníci za závazky společnosti neručí buďto vůbec nebo jen do omezené výše. Zpravidla (např. u české společnosti s ručením omezeným) do výše nesplacené části vkladu do základního kapitálu společnosti.

Kapitálová společnost je tedy právní formou, u které je omezeno ručení jejich společníků. Společník kapitálové společnosti se podílí na společnosti svým vkladem, ale dále je již jeho účast omezena, jelikož zpravidla nevykonává řídící funkce. Kapitálová společnost je zastupována a řízena statutárním orgánem, který má zodpovědnost za řádné řízení a fungování společnosti.

V rámci mnoha aktivit je fungování skrz kapitálovou společnost výhodnější a v rámci srovnání s osobní společností přináší množství výhod pro společnost i pro společníky, zejména co se týká rozhodování, zániku a likvidace společnosti. Osobní společnosti jsou oproti tomu vhodné pouze na omezené množství činností.

Kapitálová společnost může vykonávat i jinou než pouze podnikatelskou činnost. Kapitálové společnosti lze dále dělit na základní typy, a to na společnost akciovou a společnost s ručením omezeným. Oba uvedené typy mají své zvláštnosti, které je nutné znát a umět rozlišit, jelikož tyto se promítají do možností konkrétní právní formy.

Založení kapitálové společnosti se odvíjí od zvolení konkrétního typu společnosti. Společnost se zakládá společenskou smlouvou, na které se podílejí společníci společnosti. Dle konkrétního typu společnosti se dále realizují další úkony vedoucí k založení a vzniku kapitálové společnosti. Zjistěte více informací od našich odborníků.

založení kapitálové společnosti

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme