• Úvod
  • Založení akciové společnosti

Založení akciové společnosti

K založení akciové společnosti je nutné formou notářského zápisu přijmout stanovy, které obsahují určení prvních členů orgánů společnosti. Akciovou společnost může založit i jediný zakladatel, pak se společnost zakládá zakladatelskou listinou.

Minimální základní kapitál činí 2.000.000 Kč nebo 80.000 EUR. Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií.

Zákon o obchodních korporacích rozlišuje dva typy akciových společností s ohledem na strukturu jejich vnitřních orgánů. V dualistickém systému má společnost představenstvo a dozorčí radu. V monistickém systému je statutárním orgánem správní rada. Počet členů jednotlivých orgánů lze upravit ve stanovách.

Po sepsání zakladatelského dokumentu je třeba pro společnost získat živnostenské oprávnění a složit základní kapitál na speciální bankovní účet. Na základě výpisu z živnostenského rejstříku a potvrzení banky může být společnost zapsána do obchodního rejstříku.

Pro zápis obchodního rejstříku je třeba stanovit, kde bude mít společnost sídlo. Toto sídlo je možné při založení společnosti vymezit ve stanovách jen názvem obce. Pro zápis od obchodního rejstříku je však nutné uvést konkrétní adresu. K tomu je třeba mít souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla, podpis vlastníka musí být úředně ověřen.

Akciová společnost vydává akcie na jméno (potom vede seznam akcionářů), nebo akcie na majitele. Akcie na majitele však v současné době můžou být vydány jen jako zaknihované nebo imobilizované (v úschově).

Ušetřete čas vyřizováním potřebných dokumentů, ověření a smluv. Zakládáme akciové společnosti na klíč přesně dle požadavků klienta. Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci. 

založení akciové společnosti

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme