Základní úroková sazba překonala dvacetileté maximum

Datum: 9.2.2022

Naposledy v prosinci jsme Vás informovali o růstu základní úrokové sazby ČNB, jejímž zvyšováním se centrální banka pokouší zkrotit zdivočelou inflaci. Tehdy byla řeč o dosažený neutrální sazby (pozn.: součet inflace a tzv. přirozené úrokové sazby, tedy stav, kdy není inflace centrální bankou ani zrychlována, ani zpomalována), tedy 3 %. Zároveň se ale očekávalo, že ani toto zvýšení nebude konečné. Nyní, o dva měsíce později, ČNB zvýšila základní dvoutýdenní reposazbu (pozn.: sazba, za kterou centrální banka odčerpává komerčním bankám přebytečnou likviditu a po dvou týdnech jim ji zase vrací – od této sazby se pak odvíjí i úroky, které nabízejí komerční banky) na 4,5 %.

Dlouhodobým cílem ČNB je srazit inflaci zpět ke 2 %, zatímco nyní se inflace blíží hodnotě 7 %. Odborníci očekávají vyvrcholení růstu inflace v polovině letošního jara, pesimističtější odhady koketují s mírou inflace přesahující 10 %. Růst základní úrokové sazby by tak měl rovněž dosáhnout svého plánovaného vrcholu, 5 %, přibližně v polovině jara. Koncem roku by pak mělo dojít k jejímu postupnému snižování.

Co to znamená pro obyčejného smrtelníka? Cílem zvyšování základní úrokové sazby ze strany centrální banky je podpořit spoření (příznivým úrokem) a snížit zájem o úvěry (s příliš vysokým úrokem) – tyto dva faktory pak společně mají omezit schopnost a potřebu lidí a společností utrácet a v konečném důsledku tak snížit i inflaci.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme