Výše čínského státního dluhu je rovna 300 % HDP. v ČR je to 32,6 %

Datum: 28.11.2019

Dle současných odhadů je čínský státní dluh roven zhruba trojnásobku HDP. To je, i vzhledem ke světovému trendu zadlužení, poměrně dost velké číslo. A logicky to brzdí rozvoj místní ekonomiky.

Čína si vede komplexní, přesnou a hlavně oficiální statistiku zisků podniků až od roku 2011. A od tohoto roku čínské průmyslové podniky zaznamenaly meziročně největší pokles zisků. Během ledna a února letošního roku je tento pokles o rovných 14 % na 105,5 miliardy USD. Čínská ekonomika hlásí (mnohdy značné) problémy napříč všemi odvětvími, přičemž nejpatrnější je pokles v sektoru automobilového, chemického, ocelářského a zpracovatelského průmyslu.

A nejenom zisky. I čínská produkce klesla za posledních 17 let na své minimum. Všechny tyto problémy mají mnoho společných jmenovatelů. Nejvíce viditelným (a dost možná zásadním) je vedení obchodní války s USA, na kterou Čína tvrdě doplácí. Dle jednoduchého pravidla „není kupec -> není produkce -> nejsou zisky“ tak Čína ročně přichází o miliardy dolarů. Mnozí experti však tvrdí, že ani okamžité ukončení obchodní války by Číně nemuselo pomoct, jelikož je tamější ekonomika v opravdu znatelné krizi. Jak je však zvykem, Čína ve věci vlastních problémů bývá skoupá na slovo, tudíž až jak daleko její současné, nejenom ekonomické, problémy sahají, lze jen stěží odhadnout.

Fakt, že se Čína topí v ekonomických problémech, dokládá mnoho plánovaných kroků místní vlády. Ta totiž ve snaze čínskou ekonomiku stimulovat, sahá k rozsáhlým daňovým opatřením, nejčastěji formou úlev na dani. Například, se bude plošně snižovat daň z přidané hodnoty, a to za jediným účelem. Nechat podnikům peníze „v kapse“, aby mohly skrze více investic ekonomiku pomoct opět nastartovat. Problémem však zůstává, že ať už se bude jednat o úspěšný projekt či nikoliv, rozhodně půjde o sice dlouhodobé, ale pomalé řešení. Otázkou je, zda má Čína tolik času.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme