Vrcholí přípravy na vystoupení Big Tech v Kongresu USA

Datum: 27.7.2020

Kromě trustu coby svěřenského fondu, kterým se na těchto stránkách zabýváme častěji, má slovo trust v americkém právu ještě jeden význam. Volně by se dal přeložit jako kartel nebo kartelová dohoda. Jde o mechanismus, při němž nezanedbatelná část hráčů na trhu uzavře dohodu, která je způsobilá ohrozit hospodářskou soutěž v neprospěch spotřebitele.  Nejnázornějším příkladem může být trust/kartel cenový – pokud se všichni operátoři dohodnou, že nepřiměřeně nadsadí cenu svých služeb, nemá spotřebitel jinou možnost než jejich předražených služeb využít. S pojmem kartelu je úzce spojen i termín dominantní pozice na trhu. Jakmile podíl společnosti přesahuje na konkrétním trhu 30 %, je podrobena přísnějším kritériím a drobnohledu antimonopolního úřadu, aby svého postavení nezneužívala. A právě poslední situace v sobě zahrnuje současné dění kolem Big Tech. Kdo Big Tech jsou a v čem jsou tyto společnosti zajímavé? Podrobnou odpověď na tuto otázku najdete v článku o vzestupu jejich akcií: https://parkerhill.cz/akcie-technologickych-gigantu-se-stavaji-sazkou-na-jistotu/

            Kořeny právní úpravy kartelů sahají v USA už do roku 1890, kdy se jí věnoval Sherman Act. Jisté je, že americké giganty Amazon, Apple, Facebook a Google spojuje kromě faktu, že spadají pod Big Tech ještě jeden zásadní prvek. Všichni jsou na americkém trhu dominantními (a v případě Google takřka jedinými) hráči na trhu ve své oblasti. Amazon vévodí elektronickému obchodu, Apple smartphonům, Facebook sociálním médiím a Google vyhledávání. Lze dokonce s úspěchem tvrdit, že tato dominance v některých případech přesahuje „velkou louži“. Kdo z Vás dnes k vyhledávání použil Bing? V uplynulém roce se příslušné výbory amerického Kongresu detailně zabývaly zkoumáním toho, zda zmíněné společnosti využívají své dominantní pozice pro dobro spotřebitelů, nebo jí naopak zneužívají. První případ je napříč právními úpravami řady států po celém světě důvodem, proč bývá dominantní pozice tolerována. Někdy je žádoucí, aby na trhu nebylo příliš mnoho hráčů, protože by to mohlo vést například ke snižování výrobních nákladů na úkor kvality. Dobrou ukázkou tohoto modelu může být duopol Boeing a Airbus. Pokud by ale Kongres dospěl k závěru, že jednání společností zneužívá dominantní pozice, a tedy vykazuje známky segmentového kartelu, je připraven příslušnou právní úpravou omezit. To by, jak jsme již uváděli v odkazovaném článku výše, mohlo v konečném důsledku ovlivnit cenu jejich akcií a zamíchat už tak dostatečně rozvířenou situací na burzách.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme