Vláda pravděpodobně zruší zmrazení cen nájmů

Datum: 3.6.2020

Ministerstvo financí se chystá zrušit mimořádné opatření, díky kterému vláda v dubnu zmrazila výši nájemného bytů. Původní opatření mělo sloužit k zamezení zneužití silnějšího postavení pronajímatelů. Ti by již nově neměli být schopni takové postavení zneužít, a tak již opatření není třeba. Silnější postavení vyplývalo z dočasně omezené mobility obyvatel, prohlídek bytů či zpomaleném trhu s nemovitostmi. Nyní si již dle názoru ministerstva může potenciální nájemník vybírat z široké škály nabídek.
Vláda tak patrně začíná rozvolňovat některá ekonomická opatření. V době, kdy státní rozpočet zaznamenal svůj nejhorší květnový výsledek (dluh přes 150 miliard korun) v historii a výše schodku rozpočtu dle ministryně financí může dosáhnout až 500 miliard korun, je uvolňování státních restrikcí očekávaným a zároveň ekonomicky vítaným krokem.
Zda konec cenového moratoria na nájmy bude znamenat opětovné vzkříšení realitních a hypotečních trhů ukážou až příští měsíce. Dle prvotních odhadů se trhy pomalu začínají vracet do stavu před koronavirovou krizí, ačkoliv mu příliš nepomáhají dohady kolem zrušení daně z nabytí nemovitosti. Zájem kupujícího o pořízení nové nemovitosti však pomalu opět roste a dá se tak v dohledné době očekávat i nárůst cen samotných nemovitostí.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme