ČR má nejvyšší míru inflace v rámci EU

Datum: 1.6.2020

Česká republika v tuto chvíli disponuje nejvyšší mírou inflace v rámci celé EU, a to ve výši více než 3 %. Na tomto čísle mají vliv jak rostoucí ceny potravin, služeb ale také nemovitostí. Podstatným faktorem je také oslabený kurz koruny. Z hlediska návratu ekonomiky se pak v rámci nejsilnějších ekonomik čeká návrat do doby před koronavirou krizí zhruba za 2 roky. V Česku by to, mj. vlivem inflace mělo být o rok později.

Důvodem rychlejšího návratu velkých ekonomik je pak také skutečnost, že mohou disponovat s vyšším objemem finančních prostředků a dělat zásadnější finanční či monetární impulsy. Zjednodušeně řečeno tak mohou takové ekonomiky snadněji „nalít“ objem finančních prostředků do určité oblasti, která to zrovna vyžaduje, nehledě např. na výši státního dluhu. V rámci první poloviny letošního roku se očekává propad ekonomiky v USA o zhruba 30 %, v EU pak o 25 %, přičemž s růstem se počítá až ve třetím kvartále.

Na finální délce doby, po kterou se bude tuzemská ekonomika zotavovat, má vliv mnoho faktorů. Jsou jimi např. důvěra spotřebitele v trh a s tím spojená jeho aktivita na něm, procento firem, které ekonomický propad nepřežijí, míra nezaměstnanosti či dluhového zatížení a v neposlední řadě návrat jak tuzemských, tak zahraničních firem na český trh. Dle odhadů ekonomů má Česká republika v tuto chvíli nejtěžší období za sebou a začíná tak doba obnovovacích opatření jako např. restrukturalizace výrobních společností.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme