Velká čtyřka amerických bank se připravuje na úvěrové ztráty

Datum: 22.7.2020

Tři ze čtyř největších amerických komerčních bank vydaly prohlášení v souvislosti s očekávanými úvěrovými ztrátami. Všechny ze svých zisků ve druhém kvartálu vyčlenily  značné prostředky k překlenutí těchto ztrát. JPMorgan Chase, která vyčlenila částku největší, tedy skoro 11 mld. USD, se tak dokonce poprvé od finanční krize roku 2008 dostala do červených čísel.

V tuto chvíli dostávají Američané, kteří v rámci pandemie přišli o zaměstnání, mj. podporu 600 USD týdně, což mnohdy převyšuje jejich původní příjem. Pokud by ale o tuto podporu přišli, lze očekávat rozsáhlou platební neschopnost. Je třeba počítat také s poníženými úrokovými sazbami, které coby další formu podpory stanovila Centrální americká banka (Fed). Vytvoření nadstandardních rezerv bankami se tedy zdá jako více než rozumné.

Největší americké banky mají vzhledem k široké paletě svých služeb (a investic) přehled o takřka všech myslitelných aspektech ekonomiky. Pokud tedy dobrovolně odsouvají svůj zisk (jako JPMorgan Chase), nahrává to pesimistickým úvahám o délce trvání současné ekonomické situace. To ostatně tvrdí i zástupci Wells Fargo – pokles nezaměstnanosti z nynějších 11 % na 10 % neočekávají před koncem roku 2020. Uvážíme-li, že před rokem se americká míra nezaměstnanosti pohybovala okolo 3,8 %, markantní dopad na ekonomiku je očividný.

Jak bylo nastíněno v předchozím článku o Big Tech, i banky nyní ve zvýšené míře věnují pozornost burzám s cennými papíry. Big Tech akcie, které se ukázaly jako „koroněvzdorné“, se totiž z relativně nestálých finančních nástrojů stávají způsobem, jak se proti ekonomickým dopadům pandemie účinně bránit.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme