V legislativním procesu jsou nová pravidla proti praní špinavých peněz

Datum: 2.2.2024

Do Senátu postoupil návrh novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon – zákon proti praní špinavých peněz). Ta má rozšířit okruh subjektů, kterým ze zákona vznikají v rámci jejich činnosti povinnosti. Zároveň se také přitvrdí sankce za nedodržení těchto povinností.

AML zákon zejména vytváří podmínky pro prověřování skutečných majitelů právnických osob, majetku a podezřelých transakcí. Povinnosti z něj plynou těm subjektům, které provádějí transakce zneužitelné pro praní špinavých peněz. Typicky jde o úvěrové instituce a realitní kanceláře, ale třeba i auditory a správce svěřenských fondů.

Podle novely by do této skupiny měli přibýt také restrukturalizační správci a provozovatelé online loterie a online binga. Zároveň se horní hranice pokuty za neprovedení kontroly podle AML zákona má zvýšit ze 100 000 korun na 1 milion korun, aby získala větší odstrašující účinek. Na druhou stranu dostanou povinné osoby možnost ve výjimečných případech neprovést kontrolu, a to za předpokladu, že by podle nich kontrola byla varováním před Finančním analytický úřadem (FAÚ). V takovém případě ovšem budou muset ihned oznámit neprovedení kontroly právě FAÚ.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme