ÚOHS schválil prodej úvěrového portfolia Sberbank CZ

Datum: 9.12.2022

V polovině listopadu jsme Vás informovali o úmyslu České spořitelny odkoupit úvěrové portfolio Sberbank CZ (připomeňte si zde). Tento úmysl Česká spořitelna vyjádřila podpisem smlouvy o smlouvě budoucí, aby v případě, že budou získána potřebná povolení a splněny podmínky, mohla klientské portfolio v hodnotě 47,1 mld. Kč odkoupit za 41,053 mld. Kč. První z těchto podmínek byl souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Úřad tento týden informoval, že souhlas udělil. Zbývá tedy povolení ČNB a udělení výjimky z amerického sankčního seznamu OFAC. Tento seznam subjektů, vůči nimž jsou uplatňovány ekonomické a obchodní sankce (např. z důvodu boje proti terorismu, obchodování s narkotiky aj.), je sice závazný pouze pro americké subjekty, evropské subjekty jej ovšem obvykle také respektují, neboť by jinak mohly ohrozit vlastní vztahy se subjekty v USA. Na seznamu je v tuto chvíli i Sberbank CZ, pro odkup jejího portfolia (pro účely seznamu OFAC jde o obchod se Sberbank CZ) je tedy nutné získat výjimku. Ta již však byla udělena do 12. prosince (právě pro účel vyřešení následků odebrání bankovní licence Sberbank CZ), lze tedy předpokládat, že bude udělena i tentokrát.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme