Typologie podílových fondů

Datum: 30.11.2022

Při současném vývoji inflace je zřejmé, že kdo nechce, aby se objem jeho úspor po troškách zmenšoval, snaží se je zhodnotit. Jedním ze způsobů, který se nabízí, je investice do podílových fondů. O tom, jak přesně fungují, si můžete přečíst v našem článku. Obecně lze říci, že Vám umožňují investovat do řady různých akcií a dalších aktiv zároveň a svou investici tak diverzifikovat. Tím lze snížit riziko, že se Vaše investice dostane do ztráty. Jaké jsou nejčastější druhy podílových fondů a v čem se liší?

Podílové fondy s největšími výnosy, ale také největším rizikem, jsou fondy akciové. Hodnota těchto podílových fondů obvykle značně kolísá. Naopak jejich protipólem jsou podílové fondy peněžního trhu. Prostřednictvím těchto podílových fondů se investuje do nástrojů peněžního trhu, se kterými je spojeno nejnižší riziko pro Vaši investici, ale také nejnižší zisk.

Zajímavé jsou také podílové fondy nemovitostní nebo komoditní. Ty umožňují investovat do cenných papírů, které jsou navázané na komodity či nemovitosti, aniž by komodity nebo nemovitosti přímo kupovaly (i když mohou). Poslední kategorií podílových fondů, kterou bychom chtěli zmínit (pozn.: je jich ovšem více), jsou indexové podílové fondy.

Ty jsou atypické tím, že znatelně snižují nároky na práci manažera podílového fondu. Sledují totiž velké světové akciové indexy a přesně kopírují strategii jejich manažerů. Zvláště v dlouhodobém horizontu se toto řešení ukazuje jako přinejmenším přijatelné. Už víte, jaký typ podílového fondu je pro Vás ten nejlepší?


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme