Podílové fondy

Podílové fondy jsou investiční nástroje, které jsou tvořené společnými prostředky více investorů. Jejich účelem je investování do akcií, dluhopisů, různých instrumentů finančního trhu a dalších aktiv. Podílové fondy jsou spravovány finančními manažery, kteří jsou zodpovědní za investování dostupného kapitálu a snaží se zabezpečit kapitálové zisky a příjmy ve prospěch zúčastněných investorů.

Portfolio podílového fondu je vytvořené a spravované takovým způsobem, aby splnilo investiční cíle uvedené v prodejním prospektu podílového fondu.

Fungování podílového fondu

Jednou z hlavních výhod podílového fondu je, že i malým investorům poskytuje přístup k profesionálně spravovaným a diverzifikovaným portfoliím s akciemi, dluhopisy a dalšími cennými papíry. V rámci podílového fondu se každý akcionář účastní (rovným dílem) na ziscích a ztrátách fondu.

Podílový fond investuje do široké škály cenných papírů a jeho výkon se posuzuje na základě změny v celkové kapitalizaci trhu pro daný fond.

Celkový výkon podílového fondu je tedy odvozen od souhrnného výkonu všech jeho podkladových investic. Podílové jednotky takovýchto fondů je možné si dle potřeby zakoupit nebo zpeněžit za aktuální čistou hodnotu aktiv fondu (angl. Net Asset Value, tedy NAV) – za akcii. Ta se někdy označuje zkratkou NAVPS (angl. Net Asset Value per Share).

Hodnota NAV se určuje jako celková hodnota aktiv, která je v portfoliu podílového fondu, dělená celkovým počtem jeho akcií v oběhu. Pokud investor zakoupí akcie v podílovém fondu, vyžaduje se od něj zaplacení poplatku, který je spojený se spravováním daného fondu. Takzvaná nákladovost fondu je sumou poradenských a správcovských poplatků a rovněž administračních nákladů. Tyto poplatky mohou být navíc rozděleny na vstupní a výstupní. Dohromady určují poplatkové zatížení podílového fondu. Pokud má fond určené vstupní poplatky, je třeba je uhradit při počátečním nákupu podílových jednotek. Fond s výstupními poplatky požaduje jejich splacení až v momentě, kdy investor ve fondu prodává svoje podíly.

Parker & Hill má dlouhé zkušenosti se zakládáním a správou fondů. Kontaktujte nás a my Vám poradíme.

Podílové fondy – výnosy

Podílové fondy a jejich výnosy je možné vypočítat jako poměr mezi výší vyplácených dividend a hodnotou akcií podílového fondu. Výnosy se liší od tržní hodnoty fondu, která se určuje, když se na konci každého dne uzavírá trh a posuzuje se stav fondu. Výnosy fondu se liší i od jeho návratnosti, která zohledňuje vyplácení dividend společně se změnami v ceně akcií.

Jak fungují výnosy podílového fondu

Podívejme se na příklad podílového fondu, jehož současná tržní hodnota je 20 dolarů za akcii a během uplynulého roku vyplácel dividendy ve výši 0,50 dolaru. Výnosy podílového fondu vypočítáme tak, že výši dividend vydělíme cenou akcií. To znamená, že tento podílový fond dosahuje výnosu $0,50/$20 = 0,025, tedy 2,5 %.

Chcete vědět více? Nezávazně to s námi proberte!

podílové fondy zřízení

 

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme