Státy EU čeká snížení DPH na vybrané produkty

Datum: 8.12.2021

Státy Evropské unie budou moci snížit daň z přidané hodnoty (DPH) u většího množství produktů, než tomu bylo dosud. Na flexibilnějších pravidlech, která umožní výrazně snížit daň například u základních potravin, léků, hygienických potřeb, internetového připojení či klimaticky šetrných produktů, se v úterý 7. prosince shodli unijní ministři financí.

O reformě pravidel pro snížení DPH u vybraných produktů se evropské státy dohadovaly již několik let, právní úprava podle mnohých byla neefektivní a pravidla nekonzistentní. Špatně nastavený systém snížení DPH pro vybrané produkty vedl k tomu, že jednotlivé státy musely velmi často pracně vyjednávat výjimky pro sazby u zboží, jež považovaly za důležité. Státy se nakonec shodly na širokém seznamu položek, které budou moci země zařazovat do snížených daňových sazeb bez zdlouhavých povolovacích řízení.

Na základě dohody se naopak postupně budou rušit zvýhodněné daňové sazby pro fosilní paliva a další produkty s negativním dopadem na klima. Skončit by měly nejpozději v roce 2030. Hnojiva a pesticidy používané v unijním zemědělství o daňové výhody přijdou až o dva roky později, neboť státy chtějí farmářům poskytnout delší období k přechodu na ekologičtější hospodaření.

 


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme