Státní dluh letos spotřebuje o 2 % méně HDP než loni

Datum: 22.8.2022

Ministerstvo financí aktualizovalo Strategii financování státního dluhu. Ta mj. obsahuje informaci, kolik peněz bude na financování státního dluhu v letošním roce zapotřebí. Zatímco loni financování státního dluhu stálo 690,4 miliard Kč, tedy přes 11 % národního HDP, letos budou tyto náklady o necelých 100 miliard Kč nižší. V letošním roce bude potřeba 595,8 miliard Kč, tj. necelých 9 % národního HDP.

Svůj podíl na této změně má i novela zákona o státním rozpočtu, projednávaná v návaznosti na ekonomické důsledky ruské invaze na Ukrajinu. Tato novela je nyní v legislativním procesu – za necelý měsíc ji budou projednávat poslanci. Zásadní změnou je zvýšení schodku rozpočtu z 280 miliard Kč (tento byl schválen letos v březnu) na 330 miliard Kč. V návaznosti na novelu zákona o státním rozpočtu se předpokládá vydání státních dluhopisů v hodnotě 350 – 450 miliard Kč. U těch se, tak jako u dluhopisů dosud vydaných, počítá se zpětným odkupem v rámci řízení státního dluhu. Na přesnější údaje si budeme muset počkat až do doby, kdy se již naplno projeví účinnost hospodaření státního rozpočtu v druhé polovině letošního roku.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme