Spojené Arabské Emiráty zase otevřenější mezinárodnímu podnikání.

Datum: 8.8.2019

Spojené Arabské Emiráty již dávno nejsou zemí proslulou pouze vývozem ropy. Lokální vláda si velmi dobře uvědomuje omezenost tohoto zdroje a na rozdíl od jiných ropných velmocí podniká příslušné kroky proto, aby se v budoucnu o tento sektor nemusela výrazněji opírat. V současnosti se jedná o vzkvétající business prostředí spojující západní a východní svět podnikání.

Vzhledem k faktu, že se dosud tato federace sedmi konstitutivních emirátů dokázala vždy rychle a pružně přizpůsobit novým obchodním trendům, nenechala na sebe dlouho čekat ani další změna místní legislativy.

Ta se dotkne možnosti 100 % vlastnictví lokální společnosti zahraničním vlastníkem. Ještě v minulém roce byla totiž podmínka vlastnictví místní společnosti taková, že zde zahraniční investor mohl vlastnit pouze 49 % společnosti. Vždy tak musel být ve společnosti přítomen lokální subjekt s podílem ve výši alespoň 51 %. Tomu je v současné době konec a 100 % vlastnictví lokální společnosti tak bude možné. Pravdou však zůstává, že na určitá obchodní odvětví lokální vláda uvalila statut výjimky, tj. že v těchto sektorech i nadále nebude možné vlastnit společnost ze 100 %.[1]

Další novinkou je možnost získání pobytových víz až na 10 let pro zahraniční investory a odborníky z oblasti vědy, techniky, lékařství a výzkumu. Dále bude možnost získání pobytových víz až na 5 let pro vynikající studenty za cílem udržet je na území SAE pro výkon povolání po skončení studií. V případě tzv. „důchodového“ víza (tj. pro cizince starších 55 let) se zahraniční osoba může na území SAE usadit v případě, že dosáhne na 5 leté vízum a vlastní nemovitost v hodnotě alespoň 545.000 USD nebo má naspořeno nejméně 272.000 USD či prokazatelný měsíční příjem alespoň 5.445 USD.

Nové výhody pro zahraniční investory sledují jediný cíl. Tím je snaha přilákat vyšší míru zahraničního kapitálu, podporovat lokální obchod, konkurenční boj a přilákat více trvalých rezidentů. Současným problémem SAE je odliv výdělků zahraničních společností z území emirátů do jiných států, kdy dle odhadů takto např. za rok 2017 ze země odteklo kolem 45 bilionů dolarů. Tomu trendu se lokální vláda snaží zamezit tím způsobem, že vytváří velmi výhodné investiční prostředí přímo na půdě SAE. Podnikání skrze tuto mid-shore jurisdikci tak nadále zůstává lukrativním počinem s velmi dobrými vyhlídkami do budoucna.

[1]Mezi uvedené výjimky řadíme tyto oblasti: průzkum, těžba a zpracování ropy, bankovní, pojišťovací a finanční služby, výroba zbraní a jiného vojenského materiálu, některé náborové činnosti, dodávka vody a elektřiny, rybolov a související služby, poštovní, telekomunikační a jiné audiovizuální služby, silniční a letecká doprava, tisk a publikování, lékařské maloobchodní prodejny (včetně lékáren), krevní látky a společnosti spravující jedovaté látky/jedy


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme