Seychely nadále vhodným prostředím pro založení zahraniční společnosti

Datum: 12.2.2020

Během následujících měsíců budou Seychely hostit skupinu francouzských expertů z oblasti ekonomie a daní, kteří mají za cíl zjistit, zda ostrovní stát podnikl příslušné kroky k jeho odstranění z blacklistu daňových rájů, na který jej Francie v prosinci loňského roku zařadila.

Francouzští experti budou zhruba po dobu 6 měsíců zkoumat předpisy zajišťující obranu v boji proti praní špinavých peněz a snažit se porozumět příslušné daňové regulaci. V praxi totiž Seychely přistoupily ke změně pouhých AML předpisů, zatímco daňová problematika se výrazněji nemění.

Ostrovní stát tak nově nabízí spolupráci při řešení mezinárodních finančních zločinů, a to formou (za splnění speciálních okolností) výměny citlivých dat. V oblasti daňové optimalizace však nadále Seychely budou nabízet minimální (v mnohých případech nulové) daňové zatížení zahraničním osobám podnikajícím mimo danou jurisdikci, avšak mající zde sídlo.

Pokud výše uvedené bude naplněno, Francie je obratem připravena Seychely z blacklistu odstranit. V praxi tak dojde k situaci, kdy stát bude odstraněn ze seznamu daňových rájů, aniž by podnikl podstatnější úpravu vlastních daňových předpisů.

Cílem malého ostrovního státu je tak zachovat si současnou popularitu pro zahraniční kapitál, ale zároveň se přiblížit mezinárodním standardům v boji proti praní špinavých peněz. Tímto směrem se dle postoje EU i OECD Seychely skutečně vydaly, byť k naplnění naprosté „dokonalosti“ z hlediska mezinárodního společenství zbývá ještě dlouhá cesta.

V praxi tak dochází pro potenciálního zájemce o služby Seychelské jurisdikce k lehce ironické, ale velmi výhodné situaci. Totiž daňový ráj zůstává daňovým rájem, avšak z hlediska mezinárodních požadavků stále více akceptovaným.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme