Rusko vypovědělo smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Nizozemskem

Datum: 16.6.2021

V průběhu minulého roku jednalo Rusko s Kyprem, Lucemburskem, Maltou a Nizozemskem o úpravě dvoustranných smluv o zamezení dvojímu zdanění. Meritem ruského návrhu bylo zvýšení srážkové daně, kterou bude Rusko moci strhnout z dividend, vyplácených nizozemským společnostem, vyvíjejícím obchodní aktivitu v Rusku.

První tři státy na ruský návrh přistoupily, Nizozemsko však nikoliv, následkem čehož Rusko vypovědělo smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Výpověď bude účinná od začátku příštího roku. Ruský prezident dále vydal prohlášení, dle nějž hodlá Rusko podobný postup aplikovat i na další smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, u nichž nebude mít druhá smluvní strana zájem přistoupit na ruský návrh úpravy smluvních podmínek.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme