Ready made s.e.

Co je to ready made s.e.?

Evropská společnost (S. E., z lat. Societas Europea) je zvláštním typem obchodní společnosti. Je kombinací prvků několika společností a dá se říci, že se jedná o jistý druh akciové společnost, jelikož její základní kapitál je rozvržen na akcie. Evropská společnost vzniká podle práva Evropské unie a podléhá tomuto právnímu řádu.

Evropská společnost není příliš často se vyskytujícím typem obchodní společnosti. Avšak lze se s ní setkat i u nás. Evropská společnost musí mít sídlo v jednom z členských států Evropské unie a dále musí splňovat další zákonné požadavky. Existují i ready made s.e., což je často nejjednodušší způsob jak získat evropskou společnost.

V případě evropské společnosti je nutná odpovídající znalost relevantních právních předpisů a založení evropské společnosti je do jisté míry mnohem složitější než v případě společností českých. Ready made S.E. jsou tedy velmi užitečné a v případě potřeby lze takto získat velmi rychle a bez obav již založenou evropskou společnost.

Proč do toho jít?

Podobně jako v případě jiných ready made společností, tak i ready made s.e. je založena pouze za účelem dalšího prodeje. Až do této doby sice právně existuje, nicméně nepodniká a nevyvíjí ani další činnosti. Je tedy možné získat společnost čistou, tedy bez závazků i ekonomické historie připravenou k podnikání.

Ready made evropská společnost představuje účelný nástroj, jelikož díky zdlouhavému a byrokratickému procesu je založení nové společnosti velmi časově a také finančně velmi náročné. Je totiž potřeba dodržet veškeré náležitosti týkající se evropské společnosti, kde se mimo jiné vyskytuje přeshraniční prvek.

V případě klasického založení evropské společnosti je nutné založit i zahraniční společnost dle právního řádu příslušného státu, čemuž se lze využitím ready made S. E. účinně vyhnout.

Ready made evropská společnost je tak velmi užitečným nástrojem k přeshraničnímu podnikání a může zájemcům o tento typ společnosti ušetřit velmi mnoho úsilí a také finančních prostředků.

ready made evropské společnosti

 

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme