Pronájem jako alternativa podílových fondů?

Datum: 7.9.2020

Crowdfundingové platformy dnes již dávno nejsou cizím slovem. Systém peer-to-peer půjček Zonky.cz je na domácím trhu už také nějaký ten pátek. Se zajímavým investičním nástrojem, který v sobě kombinuje prvky obou zmíněných entit, nyní přichází startup Investown.cz. Ačkoli trh s nemovitostmi přece jen na situaci spojenou s Covid-19 nereaguje tak rychle jako drobní podnikatelé, přinejmenším jejich nabídka oproti období před začátkem pandemie neklesla. Vzhledem k úbytku krátkodobých pronájmů lze dokonce říci, že mírně stoupla.

Na toto zvýšení nabídky reaguje právě zmíněný startup. Pomocí základny investorů chce získávat prostředky na nákup nemovitostí, které hodlá pronajímat. Z nájemného si strhne 10 %, přičemž investoři se poměrně ke svým vkladům podělí o zbytek. Takováto investice bude pak stejně jako např. u dluhopisů sjednána na předem dohodnutou dobu – v případě nedodržení doby, po kterou se investor zavázal investici držet, se investor vystavuje procentní penalizaci.

Koncept cílí zejména na tu skupinu investorů, kteří by rádi investovali do nemovitostí, avšak nemají k dispozici dostatečné prostředky; zároveň ale přitom nechtějí přijmout mnohaletý závazek v podobě hypotéky. Investown.cz tento nemovitostní vstupní majetkový census posunul skutečně nízko – participaci na svém produktu umožní potenciálnímu investorovi již za 500 Kč, přičemž maximální částka investovaná do jedné nemovitosti činí 300 000 Kč.

Jak si mohou být tvůrci projektu jistí, že jejich myšlenka neztroskotá na nepoctivých nájemcích? Lze se domnívat, že spoléhají na zadržení dostatečně vysoké kauce a vybudování dobrého jména společnosti – to by jim v dlouholetém časovém rozmezí umožnilo získat větší množství nemovitostí a zvýšit tak motivaci nájemců „špatně se nezapsat“. Každopádně projekt prezentují investorům jako bezrizikový – takový, kde investor v nejhorším případě získá zpět původní hodnotu své investice. Myšlenka zaujala i Českou spořitelnu – ta projekt podpořila několikamilionovou investicí, mohlo by tedy být zajímavé sledovat jeho vývoj.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme