Panama bude nově evidovat osoby skutečných majitelů

Datum: 21.4.2020

Panama se od kauzy Panama Papers potýká s nedůvěrou světových institucí v oblasti legislativy bojující proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Výrazný krok směrem k vylepšení své mezinárodní pověsti učinil tento stát rozléhající se na pomezí střední a jižní Ameriky přijetím zákona č. 129 ze dne 17. března 2020.

Panama totiž oficiálně zřídila registr skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů. Do rejstříku bude pro veřejnost omezený přístup. Současně s ním byl také zřízen dozorčí orgán pro subjekty stojící mimo finanční sféru podnikání. Zároveň tento orgán bude spravovat a dohlížet nad plněním povinností souvisejících právě se zápisem do registru skutečných majitelů.

Cílem tohoto nového opatření je usnadnit práci národním orgánům v boji proti praní špinavých peněz, financování terorismu či mezinárodní trestné činnosti obecně. Panama se tak podstatně přiblížila standardům legislativy ve směru, jak ji požadují mnohé mezinárodní organizace v čele s OECD.

Do nového registru se tak budou zapisovat zástupci společností a svěřenských fondů. Zvláštní režim budou mít osoby, které jsou daňovými rezidenty Panamy. Pro ně bude vytvořen speciální registr, do kterého bude mít přístup pouze omezená skupina osob. Ve většině případů to budou advokáti či právní firmy.

Zákon poměrně rozsáhle definuje osobu skutečného majitele. Ve zkratce to bude taková osoba, která vykonává nad společností či svěřenským fondem držbu podílu, kontrolu nebo v ní má rozhodující vliv. Zákon také zdůrazňuje, že v registru budou evidovány osoby konečného majitele, tj. osoby odpovídající popisu výše.

Rozkrytí korporátní struktury a s tím povinnou evidenci dalších osob zákon nepřináší. V případě, že nebude splněna povinnost ve smyslu zmíněné legislativy, bude jak osobě povinné k zápisu, tak samotné právnické osobě či svěřenskému fondu, uložena pokuta. Její forma a výše dosud nebyla přesně stanovena.

Účinnou se tato legislativa stane uplynutím 6 měsíců od jejího přijetí. Do té doby se mají na novou situaci připravit jak státní orgány, tak osoby povinné zanést své údaje do příslušného registru. Povinné osoby tak během této doby budou muset své údaje poskytnout ke zpracování.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme