• Úvod
  • Kryptoměny
  • Opatření proti praní špinavých peněz se nevyhnulo ani kryptoměnám

Opatření proti praní špinavých peněz se nevyhnulo ani kryptoměnám

Datum: 14.8.2019

Kryptoměny s postupem času začínají nabývat na své důležitosti. Jsou vyhledávanými platebními prostředky např. proto, že jsou zcela nezávislé na centrálních vládách. S trochou nadsázky se dá říct, že jsou ekvivalentem první „zcela svobodné“ měny. Existence skutečnosti, že prozatím není v silách státu kryptoměny výrazněji regulovat (např. formou intervence do jejich kurzu) ještě neznamená, že nelze nastavit mantinely pro jejich obchodování.

V posledních letech tak stále sílí tendence pro daňovou optimalizaci obchodu s kryptoměnami. Ty se však setkávají s tvrdou vlnou odporu. Dle mnohých odborníků by daňové zatížení kryptoměn dokonce mohlo znamenat jejich úplnou likvidaci. Kryptoměna však již dávno není pouze Bitcoin. Např. v polovině minulého roku bylo známo zhruba 1800 různých virtuálních platidel. Velkým průlomem jsou i tzv. open-source kryptoměny, které dávají možnost obyčejným uživatelům vytvořit kryptoměnu vlastní.

Zda-li jsou kryptoměny budoucností ve světě platebních prostředků, je po cca 10 letech od založení první z nich předčasné odhadovat. Co je však již dnes velkým problémem je jejich značná míra potenciální zneužitelnosti. Častým úkazem tak bývá snaha skrze konkrétní kryptoměnu docílit tzv. praní špinavých peněz. S touto problematikou je obeznámena i Evropská unie, která tak skrze vlastní legislativu zavádí alespoň základní systém kontroly transakcí za užití kryptoměn. Český zákonodárce šel však ještě o kus dál a přijal úpravu přísnější, než jakou požaduje EU.

Nejvýraznějším prvkem nové legislativy tak je bezesporu zavedení registru, ve kterém firmy podnikající v tomto odvětví, budou evidovány. Vedení tohoto registru bude mít na starosti živnostenský úřad a oprávněnost k nahlížení do něj pak finanční analytický úřad jakožto vrcholný orgán dohlížející na boj proti praní špinavých peněz. Zavedení tohoto registru s sebou ponese mnohá doprovodná opatření, např. firmy podnikající na trhu s kryptoměnami budou muset detailně dokumentovat postupy, které přijaly právě pro boj proti praní špinavých peněz. Správní postihy za nesplnění těchto povinností se očekávají velmi přísné, například už nesplnění povinnosti k registraci s sebou nese pokutu až do výše půl milionu korun.

V čem vlastně spočívá přísnější adaptace směrnice oproti úrovni požadované unijní legislativou? EU zavedla povinnost zřídit výše zmíněný registr. Zároveň však pro tento registr stanovila evidenční povinnost pouze pro směnárny kryptoměn a provozovatele virtuálních peněženek. Český zákonodárce skrze termín „služby spojené s virtuální měnou“ tento seznam podstatně rozšířil. Přesnější výklad tohoto pojmu tak zůstává na jeho uvedení do praxe. Dle názorů odborníků by totiž do takové oblasti mohly spadat i poradenské činnosti. Je pak zřejmé, že pokud daný obchodník bude umožňovat platbu skrze kryptoměnu, bude také subjektem této povinnosti. V praxi však (podobně jako u kartových operací) mezi obchodníka a zákazníka vstupuje ještě třetí subjekt, který platbu zprostředkovává. Tak by tomu mělo být i u kryptoměn, kdy by nakonec registrační povinnosti podléhal právě tento zprostředkovatel, a nikoliv konkrétní obchodník.

Všechna opatření pro boj proti praní špinavých peněz pak mají jeden společný jmenovatel. Tím je provedení řádné identifikace a kontroly klienta. Tyto kontroly zákon ne vždy vyžaduje, avšak pokud je výše transakce alespoň 1.000 EUR, je zde kontrola povinná. Daná společnost tak musí mít připravena postup v případě, že odhalí podezřelou transakci. Na takovou transakci také musí upozornit a v krajních případech ji dokonce pozdržet či vůbec neprovést.

Avšak v určitých situacích může být povinnému subjektu nová právní úprava i ku prospěchu. V případě, kdy obchodníci s kryptoměnami budou postupovat v souladu s novou legislativou, budou považování za důvěryhodné subjekty, což by jim mohlo otevřít dveře k založení bankovních účtů, což v současné době dost bank odmítá. Navzdory faktu, že je povinnému subjektu umožněna v určitých situacích dálková kontrola, stále zůstává česká úprava jednou z těch nejpřísnějších na území EU.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme