Offshore společnosti a daňová optimalizace

Datum: 15.3.2023

Na našich stránkách Vás pravidelně informujeme o dění nejen ve světě financí. Jsme ale především registrační agentura, která své know how a zkušenosti propůjčuje těm, kteří chtějí vytvořit to nejoptimálnější řešení pro jejich podnikání. Jedním z hlavních mechanismů daňové optimalizace je vhodné a uvědomělé využití offshore společností a jejich struktur. Ty mohou při důkladné znalostí právních předpisů, praxe relevantních orgánů i zvyklostí konkrétního obchodního prostředí pomoci dosáhnout skutečně mimořádných daňových výhod, které Vašemu podnikání poskytnou náskok před konkurencí. Jaké jsou přednosti offshore společností, o kterých byste měli určitě vědět?

Především daňová optimalizace. Ta spočívá ve vhodném a legálním využití právního systému konkrétního státu, tzv. daňového ráje, pro určitý typ podnikání. Vhodným výběrem jurisdikce lze značně snížit daňovou zátěž. S daňovou optimalizací souvisí také dohody proti dvojímu zdanění. V době globalismu má velké množství států uzavřeno ještě větší množství dohod o dvojím zdanění. Ty se snaží řešit situaci, kdy na jednu podnikatelskou aktivitu či daňového rezidenta dopadají daňové předpisy více zemí a je třeba rozhodnout, jakým způsobem proběhne zdanění. V opačném případě by se mohlo stát, že dojde k nežádoucímu dvojímu zdanění. To v našem právním prostředí známe například v případě dividend, které nejdřív daní společnost, která je vyplácí, a pak ještě akcionář samotný.

Může ovšem dojít naopak také k (pro správce daně nežádoucímu) dvojímu nezdanění. Mnohost dohod a právních řádů vytváří rozdílné režimy v různých jurisdikcích pro různé typy podnikání. Při jejich důkladné znalosti může offshore společnost při správném výběru jurisdikce, kde se usídlí, docílit výrazného snížení daňové zátěže.

Ruku v ruce s výběrem jurisdikce jde také anonymita. Některé státy totiž mají uzavřené dohody o výměně daňových informací, jiné naopak chrání soukromí svých společností a osob, které v nich figurují. Offshore společnosti tak mohou být zajímavé i pro ty, kteří kromě daňové optimalizace hledají i vyšší stupeň soukromí.

Měli byste zájem o takové řešení? Obraťte se na nás a sjednejte si s námi nezávaznou schůzku. Rádi pro Vás vytvoříme řešení na míru.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme