Offshore ltd

Co je to offshore limited?

Jako všechny obchodní společnosti i tzv. offshore společnosti, tedy takové, které jsou založené v jiném státě, než ve kterém probíhá jejich hlavní podnikatelská činnost, mohou mít různé právní formy. Tak jako se v České republice rozlišují například společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a další.

I v zahraničních strukturách je možné najít víceré varianty. Offshore limited společnost právě jednou z takových právních forem je. Příponu Ltd. či limited dáváme za jméno společnosti, jejíž právní forma by se v českém prostředí dala přirovnat ke společnosti s omezeným ručením.

Samotné slovo limited se v tomto kontextu překládá jako „omezený“. Omezení zde odkazuje k ručení společníků. Takové omezení zajistí, že společníci nejsou osobně odpovědní za dluhy společnosti. V případě, že se společnost dostane do finančních problémů, její dluhy nebudou (s pár zcela specifickými výjimkami) hrazeny z osobního jmění společníků.

S tímto pojetím omezenosti ručení se setkáváme třeba i u české s.r.o. Tam jsou společníci též odpovědni jen v omezené výši. Právě to je i hlavní důvod, proč podnikatelé tuto právní formu společnosti volí.

Jak na zřízení offshore ltd.?

Offshore limited společnost můžete mít ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska, Irsku, Indii, některých dalších zemích Commonwealthu a Hong Kongu. Offshore Ltd. společnost má jistá specifika, ale zároveň i mnohé tradiční prvky, s nimiž se při zakládání setkáte.

Patří mezi ně výběr unikátního a s jinými nezaměnitelného názvu, výběr sídla společnosti a osob, které budou obsazeny do orgánů offshore limited společnosti. Ohledně výběru státu, ve kterém chcete svou offshore limited společnost založit, je třeba si zodpovědět několik otázek.

Nejdříve jistě jaký druh produktu či služby nabízíte. Protože v závislosti na tom pro Vás mohou být některé trhy příznivější než jiné. Máte také na výběr, jestli si budete chtít založit zcela novou offshore limited společnost, nebo si vyberete některou z již existujících, tzv. readymade offshore Ltd. společností.

Založení offshore limited společnosti může být docela rychlé. Záleží samozřejmě na dané jurisdikci. Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám zodpovíme dotazy týkající se založení offhore limited společnosti. Celým procesem Vás provedeme a poradíme Vám.

offshore ltd - založení

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme