• Úvod
  • Založení s.r.o.

Založení s.r.o.

Společnost s ručením omezeným (známá hlavně pod zkratkou společnost s.r.o.) je nejčastěji využívaným typem obchodní společnosti. Člověk, který chce pro své podnikání využít právnickou osobu, se tedy nejčastěji rozhodne právě pro založení s.r.o.

Důvody, proč je založení s.r.o. takto častá volba, jsou mnohé. Ovšem mezi nejdůležitější dvě výhody řadíme tyto:

  • První výhodou je docela snadný postup pro založení společnosti s ručením omezeným a též snesitelná finanční zátěž pro zakládající osobu, a to zvláště nyní, kdy je základní kapitál společnosti s ručením omezeným jen jedna Kč, a ne dvě stě tisíc Kč, jak tomu bylo dříve. Podnikatel se tedy spíše přikloní k založení společnosti s r. o., než k založení akciové společnosti, kde je náročnost celé správy mnohem větší.
  • Další skutečnost, která činí ze založení společnosti s ručením omezeným nejčastější první volbu, je i možnost jediného společníka, který pak také vykonává funkci jednatele společnosti. Chcete-li tedy podnikat samostatně, ale jako právnická osoba, založení společnosti s ručením omezeným je pro Vás vhodná volba.

Založení s. r. o.

Než dojde k samotnému založení společnosti s ručením omezeným, budete muset vyřídit několik úředních záležitostí, které jsou dány zákonem o obchodních korporacích. Začnete tím, že si rozmyslíte, jak se Vaše nově zakládaná společnost bude jmenovat, kde bude mít sídlo a v jakém oboru bude podnikat, kdy pro konkrétní činnost pak společnost potřebuje získat příslušné živnostenské oprávnění.

Důležité je také zmínit, že osoba zastávající funkci statutárního orgánu společnosti musí být bezúhonná, to však ale pouze v tom smyslu, jak jej chápe živnostenský zákon, tj. že taková osoba nesměla spáchat trestný čin v souvislosti s podnikatelskou činností.

Ohledně výběru jména společnosti je třeba mít na paměti, že musí být jedinečné, originální a nezaměnitelné s již existujícím názvem. Než přistoupíte k samotnému založení s.r.o., je tedy dobré prohlédnout si obchodní rejstřík. Vámi vybrané jméno do něj zadat, vyhledat a přesvědčit se tak, že se žádné jiné společnosti příliš nepodobá.

Podle judikatury Vrchního soudu v Praze, která řeší zaměnitelnost obchodní firmy, není jediné písmeno (znak), lišící obchodní firmu od jiné, dostatečným pro odlišení od ostatních obchodních společností (1). Tudíž je potřeba se na výběr názvu zaměřit a Váš preferovaný název prověřit v obchodním rejstříku.

Poradíme Vám

Při založení sro musíte také myslet na to, kde bude mít společnost sídlo. Občas si podnikatelé dávají sídlo na adresu svého trvalého bydliště. Zde je potřeba myslet na to, že nesmíte zapomenout na řádné označení sídla. Sídlo musí být označené jménem a identifikačním číslem společnosti.

Sídlo firmy se zapisuje do obchodního rejstříku a slouží primárně pro přímé kontaktování společnosti. Záleží tedy opravdu na zakladateli společnosti, zda jeho adresu využít k umístění sídla. U této varianty je potřeba počítat i s možnou kontrolou státních institucí na této adrese.

Pokud ovšem nechcete uvádět sídlo společnosti na Vaší adrese a přitom ke svému podnikání nepotřebujete mít vlastní prostory, využijte možnosti zakoupení sídla pro Vaši společnost. Založení s.r.o. obvykle trvá několik týdnů. Záleží na tom, jestli se Vám podaří návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku zpracovat bezchybně. Tudíž ušetříte čas, který byste jinak museli věnovat opravám a doplněním.

Založíme Vám společnost s.r.o.

Pokud se nechcete pouštět do celého procesu sami, můžete si zakoupit hotovou a založenou společnost, u níž jen necháte změnit údaje zapsané v obchodním rejstříku. Společnosti tohoto druhu jsou založeny za účelem následného převodu na nového společníka. Jsou bez podnikatelské historie a splňují veškeré dané znaky pro obchodní společnosti.

Taková společnost se nazývá ready-made společnost. Pokud máte představy o své společnosti a ready-made společnost je nesplňuje, kontaktujte nás a založíme společnost s.r.o. na klíč podle Vašich požadavků. Čas, který tím ušetříte, můžete věnovat přímo budoucím podnikatelským krokům.

Náš tým Vám poskytne kompletní servis pro založení společnosti s r. o. i možnost koupě ready-made společnosti. Poradíme Vám, co by s ohledem na Vaše představy a nápady bylo nejlepší a rádi Vás celým procesem provedeme. Na jednom místě naleznete zakládání společností, jejich správu, vedení účetnictví a právní poradenství – to je Parker & Hill.

založení s.r.o. - kontakt

(1)Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 2. 2016, sp. zn. 7 Cmo 86/2016.

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme