• Úvod
  • České společnosti
  • Novela zákona o obchodních korporacích zasáhla organizační strukturu monistických akciových společností

Novela zákona o obchodních korporacích zasáhla organizační strukturu monistických akciových společností

Datum: 18.1.2021

Začátkem letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o obchodních korporacích. Mimo jiné tato novela přináší zásadní změnu pro monistické akciové společnosti. Těmi jsou společnosti, jejichž vedoucími a kontrolními orgány nejsou představenstvo a dozorčí rada, ale statutární ředitel a správní rada.

Od nového roku je funkce statutárního ředitele zrušena a jeho pravomoci i povinnosti přecházejí na správní radu. Společnosti mají nyní rok na to, aby tuto skutečnost zavedly do svých stanov. Problém nastává ve chvíli, kdy bývalý statutární ředitel zároveň není členem správní rady, popřípadě pokud jím je, ale správní rada má více členů. K 1.1.2021 totiž z obchodního rejstříku zmizel údaj o funkci statutárního ředitele i s jeho jménem. V obchodním styku s akciovou společností tak vzniká právní nejistota – například partner již začal se statutárním ředitelem jednat, nyní ale nemá žádný doklad o jeho jednatelském oprávnění.

Monistickým akciovým společnostem se tedy doporučuje, aby se změnou, na kterou mají ze zákona rok, přesto neotálely.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme