Malta upravila podmínky registrace podniků k DPH

Datum: 15.1.2021

Maltská vláda schválila dodatek k zákonu o dani z přidané hodnoty, který se dotkne zejména malých podniků. Nově bude pro nutnost registrace podniku k DPH požadováno, aby ten který podnik generoval zisk alespoň 30.000 EUR ročně. Pokud by podnik byl již k dani registrován a přál si tuto registraci naopak zrušit, bude třeba, aby negeneroval příjem vyšší než 24.000 EUR ročně.

Změna se netýká podniků, jejichž činnost spočívá primárně v dodávkách zboží. Pro tyto podniky zůstává co do nutnosti registrace k DPH podmínka minimálního zisku 35.000 EUR ročně. Pro zrušení registrace k DPH pak zisk nadále nesmí přesáhnout 28.000 EUR.

Dodatek dále upravuje dobu, po kterou podnik nemůže zrušit svou registraci k DPH, ačkoli splnil podmínky (negeneruje vyšší příjem, než je malému podniku dovoleno dle jeho zákonné definice). Zatímco dříve šlo o tříleté období, nyní je tato doba zkrácena – ke zrušení registrace tedy může dojít po 24 měsících.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme