Nové podmínky pro investiční fondy ke zvýhodněné sazbě daně z příjmů

Datum: 3.6.2019

Od letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů. Ta, mimo jiné, změnila a zpřísnila podmínky pro možnost využití zvýhodněné sazby daně z příjmů ve výši 5 %. Změna se dotýká investičních fondů ve formě akciových společností, u nichž jsou jejich akcie obchodované na regulovaných trzích.

Podle upravených podmínek se již za základní investiční fond nebude považovat každý investiční fond ve formě akciové společnosti, jehož akcie jsou obchodované na evropském regulovaném trhu. Nově musí takový investiční fond prokázat, že nemá akcionáře s podílem na základním kapitálu 10 % a více a zároveň nesmí fond provozovat živnostenské podnikání.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme