Nizozemsko ruší plánované snížení sazby korporátní daně

Datum: 17.9.2020

Z původního nizozemského plánu snížit pro následující rok sazbu daně sešlo. Nizozemská vláda si od tohoto kroku slibuje získání 555 mil. EUR k pokrytí koronavirových ztrát. Co se tedy bude dít se sazbami pro následující rok?

V tuto chvíli dělí Nizozemsko obchodní korporace do dvou základních skupin – s ročním příjmem do 200 000 EUR a s příjmem vyšším. Od roku 2022 se onen bod zlomu posune – kruciální příjmovou hranicí bude částka 245 000 EUR ročně, přičemž podle tiskové zprávy nizozemské vlády můžeme v roce 2022 očekávat další zvýšení hranice – tentokrát až na 395 000 EUR.

Společnostem spadajícím do skupiny pod onou „progresivní hranicí“ bude sazba daně snížena z 16,5 na 15 %. Plánované snižování sazby pro vysokopříjmové společnosti se nekoná – ty i nadále zaplatí 25 %.

Zároveň se projednává opatření pro společnosti s příjmy nad 750 mil. EUR ročně – pokud by taková společnost pojala úmysl přesídlit (obvykle do jurisdikce s benevolentnějším přístupem k daňové sazbě), byla by jí vyměřena tzv. odchodová daň. V dlouhodobém horizontu plánuje nizozemská vláda také uzákonit srážkovou daň z dividend vyplácených do jurisdikcí s nízkou sazbou daně. Cílem nizozemské vlády je obecně omezit odklon daňových povinností.

Abychom ale jen nemalovali čerta na zeď, přinášíme dobré zprávy pro drobné investory a střadatele, kteří jsou daňovými rezidenty Nizozemí. Od roku 2021 nebudou tito povinni platit daň z majetku, pokud jeho hodnota nepřesáhne 50 000 EUR.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme