Německo uvažuje o zavedení daně pro bohaté

Datum: 4.9.2019

Německo plánuje navýšení ročního rozpočtu, a o zhruba 10 miliard eur. Dosáhnout toho má dle francouzského vzoru skrze zavedení tzv. milionářské daně. V praxi by to pak znamenalo, že každá osoba patřící mezi 2 % nejbohatších Němců bude muset platit navíc zvláštní daně z majetku (jak movitého tak nemovitého), speciální nemovitostní daň, cenných papírů i hotovosti, to vše ve výši 1 %. Navíc v případě miliardářů by tito podléhali dani dokonce ve výši 1, 5 %. Vstupní hranice pro to, aby daná osoba spadala do tohoto režimu zdanění, je zatím předmětem diskuzí. Předběžně se však hovoří o částce kolem 2 milionů eur.

Současná vládní garnitura tento krok obhajuje tvrzením, že polovinu německého majetku vlastní 45 nejbohatších německých rodin. Proto v souladu s podporou sociální rovnosti německá vláda navrhuje tento plán, což samozřejmě vyvolalo obrovskou vlnu odporu mezi těmi, jichž se má opatření dotknout. Samozřejmě mezi těmi, kteří z něj mají profitovat, se tato novelizace těší velké popularitě. Uvedené finanční prostředky mají směřovat jednak do sociálního segmentu, ale také na podporu školství a investic.

Nutno však podotknout, že ani na koaliční úrovni není tento počin příliš vřele vítán. Zatímco s tímto návrhem přišli němečtí sociální demokraté, jejich koaliční partneři z řad křesťanskodemokratických stran tuto novou daň striktně odmítají. Její zavedení by totiž mohlo vést jednak k obecnému zdražování či hůře zaplacené práci, ale také k trestné činnosti. Ta by pak měla spojitost s tendencemi k zakrytí části příjmů osob postihnutých tímto novým daňovým režimem. To buď z důvodu, aby jejich majetek nepřekročil částku 2 miliony eur, nebo aby jeho výše (a z toho vyplývající zdanění) byla co nejnižší.

V současnosti je návrh zákona teprve ve fázi diskuze, tudíž nelze ještě spolehlivě předpovědět kdy a zda vůbec tato úprava (potažmo v jaké podobě) nabyde účinnosti. Z hlediska současných vládních tendencí je však patrné, že Německo v budoucnu čekají v daňové oblasti četné změny.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme