Nákup podílových fondů bez vstupního poplatku?

Datum: 3.9.2018

Již delší dobu se ING Bank řadí k nejlevnějším zprostředkovatelům otevřených podílových fondů u nás. Fondy ING Aria Lion požadují nulový vstupní poplatek, zatímco výběr fondů od správců NN IP, Franklin Templeton, Fidelity International a BlackRock patří do rozšířené nabídky, což představuje nákup s 1% vstupním poplatkem. Banka se snaží dělat osvětu české veřejnosti poskytováním různých výhod, aby občanům bylo investování bližší. Ředitel investičních produktů ING Bank Petr Žabža řekl, že „kampaň‚ 0Kč vstupní poplatek na všechny ING Podílové fondy je součástí širší komunikační kampaně, která je podpořena novým televizním spotem a komunikací v on-line prostředí a na sociálních sítích.“

Klienti ING Bank v Česku v rámci nové nabídky nebudou muset platit ani korunu jako vstupní poplatek při nákupu z nabízených podílových fondů. Jinými slovy současní zákazníci banky včetně těch nových mohou nakoupit všechny nabízené fondy bez poplatků. Banka tuto výhodnou možnost nabízí do konce tohoto měsíce.

Do nabídky patří veškeré fondy bez omezení maximálního objemu investice. Její výše je stále na 100 Kč. Klientům se tak rozšiřují obzory nejen při nákupu fondů ze základní nabídky, ale také z rozšířenější. Obrovským plusem je i skutečnost, že způsob uzavření smlouvy nehraje roli, tzn., že pokud si zákazník investiční konto otevřel přes internet, navštívil pobočku, nebo kontaktní centrum banky, nabídka stále platí.

Základní nabídka je vždy bez vstupního poplatku. Akce se týká klientů investujících jednorázově, či pravidelně. Jakmile vyprší lhůta na čerpání této nabídky, u klientů s pravidelnými investicemi začne platit standardní vstupní poplatek, jak vyplývá ze sazebníku ING ČR.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme