Minerem snadno a rychle – cloud mining

Datum: 16.8.2021

Už téměř dva týdny cena bitcoinu vcelku stabilně roste, v době publikace tohoto článku přesahuje 43.000 USD. Možná tedy není od věci se změřit na způsoby, jak kryptoměnu získat i jinak než jejím nákupem, což je pochopitelně způsob nejobvyklejší.

Existují platformy, přes které je možné kryptoměnu krátkodobě či dlouhodobě půjčovat. V případě dlouhodobých půjček se úrok, který sledovaní poskytovatelé (pozn.: Nexo, Celsius) nabízejí, pohybuje mezi pěti a šesti procenty. Uvážíme-li ale volatilitu bitcoinu, je na pováženou, zda půjčování bitcoinu na delší dobu je skutečně vhodnou cestou.

Zajímavou alternativou může být tzv. cloud mining. V rámci cloud miningu si uživatel pronajme část kapacity těžební společnosti – může tedy těžit kryptoměnu, aniž by k tomu potřeboval vybavení a prostory. Jelikož mají mineři omezenou kapacitu a o službu je v kryptosvětě zájem, počet poskytovatelů služby roste. V tuto chvíli začíná běžná měsíční sazba „těžebného“ v nejnižším možném tarifu (těžební kapacitě) někde okolo 200 USD – jde tedy o relativně dostupnou službu. Výnosnost těžby se pak pohybuje okolo 140 %. Pochopitelně může výnosnost kolísat vzhledem k volatilitě bitcoinu, měsíční sazba nicméně jak svou výší, tak svou krátkodobostí, poskytuje určitou svobodu ohledně snášení jejích následků.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme