Malta si ponechá příznivou vstupní hranici pro registraci subjektů k DPH až do roku 2024

Datum: 18.11.2020

Podle článku 287 evropské směrnice o dani z přidané hodnoty je Malta spolu s několika dalšími státy oprávněna k odklonu od obecného pravidla o registraci k DPH.  Toto pravidlo umožňuje Maltě podporovat své drobné podnikatele tak, že jsou povinni se k DPH registrovat až od určitého minimálního ročního příjmu. Konkrétně jde o částku 37.000 EUR ročně, pokud se drobný podnikatel zabývá prodejem zboží. V případě poskytování služeb je hranice dvojí – 24.300 EUR u služeb, které jsou běžně nabízeny s nízkou přidanou hodnotou; 20.000 EUR v případě služeb s vysokou přidanou hodnotou.

Původně měla tato výhodně zvýšená vstupní hranice na Maltě platit do konce roku 2020. Rada EU nicméně vyhověla žádosti Malty o prodloužení zvláštního opatření coby prostředku pomoci malým podnikatelům, jejichž příjmy v posledních šesti měsících značně utrpěly. Nově tedy zvýšená hranice pro povinnost registrace k dani platí až do konce roku 2024.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme