Britské panenské ostrovy budou v roce 2021 zvyšovat efektivitu správy daní, ne jejich sazbu

Datum: 23.11.2020

Ministr financí Britských panenských ostrovů vydal oficiální prohlášení k rozpočtu BVI na rok 2021. Jeho cílem v následujícím roce nebude vybrat více peněz kvůli zvyšování daňových sazeb. Prioritou ministerstva financí pro rok 2021 bude totiž urychlení přechodu na elektronickou správu daní.

Vláda BVI si od systému slibuje především snadnější zachytávání daňových úniků a celkově zefektivnění výběru daní. Podle ministra financí totiž nezanedbatelná část daňových poplatníků nesplní svou daňovou povinnost prostě proto, že jim působí nepřiměřenou administrativní zátěž. Po odstranění této překážky tedy podle odhadů ministerstva financí nebude vůbec potřeba zvyšovat daňové sazby – rozpočet se naplní z daní od těch subjektů, které se jim dříve vyhýbaly.

Za tímto poměrně optimistickým odhadem si BVI pevně stojí – jedinou změnou daňové politiky, kterou jejich rozpočet zaznamená, je prodloužení platnosti několika daňových úlev. Konkrétně jde o úlevy pro ty osoby a společnosti, které investovaly do ekologicky hodnotných zařízení – elektronických automobilů a zařízení ke sběru solární energie.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme