Maďarsko

Založení společnosti v Maďarsku

Maďarsko s oficiálním názvem Maďarská republika je členský stát Evropské unie, který se nachází ve střední Evropě. Sousedící státy jsou Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina a Slovensko. Maďarsko nabízí mnoho podnikatelských příležitostí a je také dobrým odrazovým můstkem k expanzi do východní Evropy s jejími trhy.

Hlavní výhodou podnikání v Maďarsku jsou nízké daně a malá administrativní zátěž. Nejedná se sice o daňový ráj v tradičním slova smyslu, ale malé a střední firmy zde mají téměř poloviční sazbu daně z příjmu oproti ČR. Podnikatelské prostředí je přehledné a příznivé.

Hlavní město:             Budapešť

Úřední jazyk:              maďarština

Měna:                            maďarský forint (HUF)

Popis a výhody maďarské jurisdikce

 • Rozsáhlá síť smluv o zamezení dvojího zdanění (více než 60 zemí)
 • Člen OECD, WTO, NATO
 • Dividendy osvobozeny od srážkové daně
 • Snížená sazba DPPO 9 % pro základ daně do 500 mil. HUF (cca 42 mil. CZK)
 • Jednoduché přidělení daňového čísla

Právní řád Maďarska zakotvuje obdobné typy obchodních společností jako české právo.

Nejběžnější právní forma maďarské společnosti se nazývá KFT (Kft. – Korlátolt felelőségű társaság, obdoba českého s.r.o.)

 • 1 jednatel, min. 1 společník
 • členové ani orgány společnosti nemusí mít trvalý pobyt v Maďarsku
 • povinnost mít označené sídlo společnosti v Maďarsku a osobu pověřenou přebíráním pošty – „poštovní agent“
 • minimální základní kapitál 3 000 000 HUF, musí být splaceno alespoň 50 %
 • možnost fakturovat a nakupovat bez DPH do/z všech členských států EU

KFT poskytuje skvělou příležitost k podnikání v rámci EU či kdekoliv jinde ve světě a lze ji využít pro holdingové účely, vlastnictví nemovitostí, ale i pro běžné obchodní aktivity.

Společnost je registrována k DPH a je jí přiděleno daňové registrační číslo ihned při založení (DIČ – közösségi adószám). KFT musí mít bankovní účet vedený v Maďarsku, při jehož zakládání je potřebná osobní přítomnost jednatele a tento účet je nahlášen na daňový úřad a je rovněž zveřejněn na on-line maďarském rejstříku.

založení společnosti v maďarsku

 

Dalším typem kapitálové obchodní společnosti je Részvénytársaság (Zrt. – obdoba české a.s.)

 • libovolný počet společníků
 • minimální základní kapitál 5 000 000 HUF (v případě zalistování na burze 20 000 000 HUF)
 • výše podílů libovolná částka dělitelná 10 000 HUF

Třetím typem je Betéti társaság (Bt. – obdoba české k.s.)

Jednou z hlavních výhod maďarské jurisdikce jsou dvě sazby daně z příjmu pro právnické osoby: 19 % a 9 %. Sníženou sazbu lze využít na základ daně do výše 500 mil. HUF (cca 42 mil. CZK). V ČR je to při stejném základ daně 19 %.

Sazba DPH je v Maďarsku nejvyšší z celé EU – 27 %. Snížená sazba ve výši 5 % se uplatňuje na některé druhy potravin.

Daň z příjmu fyzických osob je rovná pro všechny, a to 15 %.

V Maďarsku jsou výplaty dividend osvobozeny od srážkové daně, a to bez ohledu na cílové místo, do kterého jsou vypláceny. Je tedy jedno, jestli odchází například do anglické nebo seychelské Ltd. Od srážkové daně je osvobozena i fakturace do nebo ze Seychel.

Další zajímavou výhodu představuje osvobození od daně z příjmů z kapitálových zisků.

Příjmy plynoucí z licenčních poplatků podléhají zdanění ve výši 5 %.

Doba nutná pro zahájení činnosti nové společnosti je v řádu týdnů (doba od rozhodnutí o založení ke dni, kdy firemní soud (Cégbíróság) vydá potvrzení o podání žádosti o registraci). Získáním tohoto potvrzení se stává nová společnost plnohodnotným právním subjektem. Vlastní výpis z obchodního rejstříku lze získat přibližně za jeden měsíc.

Máte zájem o založení Maďarské společnosti? Využijte nezávaznou konzultaci.

zřízení maďarské společnosti

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme