• Úvod
  • Založení komanditní společnosti

Založení komanditní společnosti

Komanditní společnost není v našich končinách tak rozšířenou formou korporace jako společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost. I tak tato forma umožňuje podnikat úplně stejným způsobem, jako ostatní společnosti. Založením společnosti získáte výhodu efektivního nastavení řídících pravomocí a odpovědnosti společníků.

Komanditní společnost je v podstatě hybridní obchodní společnost, která obsahuje prvky jak veřejné obchodní společnosti, tak společnosti s ručením omezeným. Sestává vždy minimálně ze dvou osob – komanditisty a komplementáře. Každý z nich má ve společnosti jiné pravomoci a odpovědnost. Založit komanditní společnost je podobné jako založení společnosti s r.o.

Výhody komanditní společnosti

Komanditista má obdobné postavení jako společník v s. r. o. a je oprávněn nahlížet do účetnictví a kontrolovat údaje v něm obsažené. Postavení komplementáře naopak odpovídá postavení společníka ve v.o.s., neboť komplementář je v komanditní společnosti statutárním orgánem, tj. osobou pověřenou vedením společnosti.

Zisk a ztráta komanditní společnosti se dělí mezi společnost a komplementáře. Jakmile komanditista splatí základní vklad, neručí již za závazky společnosti, zatímco komplementář ručí po celou dobu trvání společnosti veškerým svým majetkem. Toto jeho riziko je vyváženo tím, že o chodu společnosti rozhoduje především právě komplementář. Je proto důležité, aby komanditní společnost zakládali partneři, kteří jsou schopni spolu dobře spolupracovat a vytvořit tak efektivní tandem.

Co je potřeba ke zřízení komanditní společnosti

Jednoznačnou výhodou komanditní společnosti jako formy pro podnikání je jasné rozdělení rizik a obchodního vedení mezi jednotlivé společníky a také relativně nízké náklady na založení. Komanditista musí do základního kapitálu společnosti vnést vklad alespoň 5.000,- Kč, komplementář nemusí vnášet vklad žádný.

K založení komanditní společnosti je třeba sepsat společenskou smlouvu formou notářského zápisu. Ve společenské smlouvě musí být určeno, kdo je komanditista a komplementář, stanovit vzájemné právní poměry všech společníků, název společnosti, její sídlo a předmět podnikání.

Ve společenské smlouvě nesmí chybět ani výše vkladu každého komanditisty. Základní kapitál činí minimálně 5.000,- Kč a jeho složení má za úkol komanditista. Po sepsání společenské smlouvy je třeba zajistit si oprávnění k podnikání, což bude nejčastěji živnostenské oprávnění nebo koncese. Komanditní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku.

Máte zájem o zřízení komanditní společnosti? Kontaktujte nás!

založení komanditní společnosti

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme