K paušální dani se letos přihlásilo 31 900 nových subjektů

Datum: 29.1.2024

Finanční správa zveřejnila statistiky o paušální dani. K té se letos mohli podnikatelé přihlásit do 10. ledna. Učinilo tak 31 900 subjektů, celkem tedy daň v paušálním režimu bude platit okolo 125 000 subjektů. Přibližně 6 900 subjektů naopak režim paušální daně opustilo – buď upřednostnili jinou formu zdanění, nebo byli jedněmi z 280 000 živnostníků, kteří podnikání ukončili úplně.

Jako největší výhoda paušální daně je vnímáno snížení administrativy a může jejím prostřednictvím docházet i k optimalizaci daňové zátěže, i když k tomu daň primárně sloužit nemá. Její poplatníci jsou rozděleni do tří příjmových pásem. Do milionu korun ročně platí letos obecně měsíční zálohu 7 498 Kč, do jednoho a půl milionu korun ročně platí 16 745 Kč a do dvou milionů korun platí obecně 27 139 Kč – první zálohu už by měli mít touto dobou zaplacenou, je splatná do 20. dne v měsíci.

S ohledem na zastoupení činností v celkových příjmech a na to, zda je možné na ně uplatnit osmdesátiprocentní či šedesátiprocentní výdajový paušál (hodnotí se, zda tyto činnosti tvoří alespoň 75 % všech příjmů), je ale možné přesunout se do nižšího pásma. Nejpočetnější je skupina poplatníků v prvním pásmu. Všem poplatníkům se paušální daň vyplatí zejména tehdy, pokud využívají minimum odečitatelných položek, slev na dani a daňových zvýhodnění (na děti, manželku, zvýhodnění na hypotéku aj.)


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme