• Úvod
  • Daňové zpravodajství
  • Irsko nesouhlasí s rozhodnutím EU, dle kterého mu má Apple vyplatit 11 a půl miliardy liber. Nechce totiž ani libru.

Irsko nesouhlasí s rozhodnutím EU, dle kterého mu má Apple vyplatit 11 a půl miliardy liber. Nechce totiž ani libru.

Datum: 29.10.2019

Společnost Apple, společně s Irskem, podala odvolání v kauze Apple Irish Tax. V roce 2016 shledala Evropská komise dohodu mezi společností Apple a Irskou vládou v rozporu s právem EU. V rámci této dohody měl Apple povinnost v Irsku danit pouze ty příjmy, které vznikly na irském území. Apple tak zde měl evropské ústředí a dle pravidla zamezující tzv. dvojí zdanění zde danil všechny evropské příjmy. Problémem však byla skutečnost, že tím, že byl Apple nucen danit pouze zisky vzniklé v Irsku, v jiných státech EU byl fakticky od daně osvobozen. Tímto jednáním ušetřil kolem 11,5 miliard liber, které mu ve svém rozhodnutí Soudní dvůr EU nařídil dodatečně vybrat.

Před nedávnem tak bylo podáno odvolání, a to jak společností Apple, tak irskou vládou. Mohlo by se zdát zarážející, že Irsko nechce daně dodatečně vybrat a připravit se tak o spoustu peněz. Jeho motivace je však jasná. Zaprvé chce skrze vysvětlení vlastních daňových pravidel vyvrátit domněnku, že se jedná o daňový ráj. Druhým důvodem je pak ukázat zahraničním investorům, že Irsko je podnikatelsky bezpečná a právně předvídatelná země.

Argumentace Evropské komise je vcelku jasná. Ta totiž tvrdí, že poskytnutím daňové výhody dostal Apple na evropském trhu obrovskou výhodu oproti ostatním společnostem. Komise dále upozornila na skutečnost, že zisky původem z ostatních členských zemí EU byly převáděny do Irského ústředí, kde reálně nefigurovali žádní zaměstnanci a společnost zde nečinila žádná zásadní rozhodnutí. Dle Komise se tak jednalo o fiktivní sídlo nejen právně, ale i fakticky.

Apple se k těmto zjištěním vyjádřil tak, že z ústředí v Irsku jsou udělovány důležité organizační a obchodní pokyny směrem k obchodnímu zastoupení společnosti na dílčích trzích EU. Apple i irská vláda se shodli na tom, že Evropská komise dostatečně nepochopila irské daňové předpisy a že alokace příjmů Apple byla naprosto v pořádku. To vše kvůli skutečnosti, že v Irsku probíhá jen malá část jeho obchodních aktivit. Proces odvolání je zatím ve svém počátku, a tak si na zevrubnější argumentaci jak obou stěžovatelů, tak EU, budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Celou situaci nadále sledujeme.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme