Inflace v eurozóně se přiblížila k 9 %

Datum: 9.8.2022

Meziroční růst spotřebitelských cen v zemích, ve kterých se platí jednotnou unijní měnou, dosáhl hodnoty 8,9 %. Vyplývá to z dat evropského statistického úřadu Eurostat. Již po několik měsíců je jedním z hlavních činitelů, které mají na tuto rekordně vysokou inflaci vliv, nárůst cen energií, a to jak ten plánovaný, tak nárůst související s válkou na Ukrajině.

Inflace se tak pohybuje vysoko nad dlouhodobým cílem ECB, a sice hodnotou 2 %. Na to ostatně ECB reagovala již v druhé polovině července zvýšením základní úrokové sazby, ke kterémužto kroku došlo poprvé po deseti letech. Je přitom pravděpodobné, že v rámci boje s inflací dojde k dalšímu zvyšování úrokových sazeb.

Oproti situaci v eurozóně je na tom Česká republika s inflací hůře – poslední dostupná data ukazují hodnotu 17,8 %. Je ovšem třeba mít na paměti, že hodnota inflace v eurozóně je průměrná – ve vzorku, z nějž se inflace počítá, je např. zastoupena Malta se 6,5 % i Estonsko s 22,7 %. Lze tedy uzavřít, že se vysoká inflace se týká jak zemí eurozóny, tak ostatních zemí EU (a koneckonců i zemí za jejími hranicemi).


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme