ČR je dlouhodobě čistým příjemcem peněz z EU

Datum: 10.8.2022

Jedním z argumentů euroskeptiků bývá občas i zpochybňování reálných ekonomických benefitů členství ČR v EU. Světlo do této problematiky nyní vnesla analýza ministerstva financí. Z té vyplývá, že v letošním prvním pololetí získala ČR z rozpočtu EU o 23,5 miliardy Kč více, než do něj odvedla. Stejně jako v minulém roce, kdy z EU po odečtení odvodů přijala celkem 88,8 miliard Kč, tak zůstává ČR čistým příjemcem peněz z unijních fondů. Na kladném výsledku se dle ministerstva financí nejvíce projevily příjmy ze strukturálních fondů EU (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond) v celkové výši cca 25 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky téměř ve stejné výši.

V tomto pololetí také ČR překonala hranici jednoho bilionu Kč přijatých z EU. Opět přitom jde o čistý příjem, tedy již po odečtení 775,9 miliard Kč, který musela ČR odvést EU. Stalo se tak právě na počátku období, kdy ČR zahajuje své historicky druhé půlroční předsednictví v Radě EU. Není tedy vyloučeno, že se ČR podaří mj. prosadit některé naše národní zájmy a pravděpodobně bude pokračovat i zisková bilance ve vztahu k unijním fondům.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme