Hongkong reaguje na minimální sazbu korporátní daně dle OECD

Datum: 9.8.2021

Nedávno jsme Vás na našem webu (připomeňte si zde) informovali o záměru OECD zavést minimální možnou hranici daně z příjmů právnických osob, přičemž OECD pro svůj návrh získala závazek 131 států. Tato minimální hranice by se mohla dotknout řady jurisdikcí, které subjekty vyhledávají právě pro jejich příznivý daňový režim.

Dalším prvkem, který subjekty při vyhledávání zahraničních jurisdikcí pro své obchodní aktivity, bývá přehledné právní prostředí. Vzhledem ke své koloniální minulosti je jurisdikcí, která v sobě prozatím spojuje obě tyto kvality, právě např. Hongkong. To by se ale s jednotnou minimální korporátní daní mohlo poměrně rychle změnit.

Hongkongský tajemník pro finanční služby a ministerstvo financí nyní vydal prohlášení, ve kterém konkretizuje dopad iniciativy OECD na hongkongský daňový režim. Poukazuje na fakt, že hranice pro korporátní daň se má vztahovat pouze na podniky s minimálním ročním obratem 750 mil. USD. Z toho vyplývá, že daňový režim malých a středních podniků (kterých je dle hongkongského práva založeno přes 98 %), se iniciativa OECD vůbec nedotkne – stanovení hranice pro podniky nedosahující minimálního ročního obratu totiž iniciativa OECD nechává zcela na vůli států, které se k zavedení limitu pro „velké“ společnosti zavázaly. Dle tajemníka Hongkong hodlá své malé a střední podniky patnáctiprocentní korporátní daně ušetřit. Přinejmenším společnosti s čistým příjmem (nikoliv obratem) do 2 mil. HKD tak nadále budou požívat příznivou hongkongskou sazbu korporátní daně pod 9 %.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme